دلچسب ترین سخنان بزرگان

دلچسب ترین سخن بزرگان - سخنان خاص بزرگان - سخنان ناب بزرگان - سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ - سخنان زیبا - جملات زیبا - سخنان زیبای بزرگان - جملات زیبای بزرگان - جملات سنگین - سخنان فلسفی

سخنان فلسفی فیلسوف برجسته جهان
نویسنده : تنها - ساعت ٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠
سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 


خوی آدمی ، همواره در پی دگرگونی و آرمانگرایی است. حکیم ارد بزرگ

در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است ، که آرمانی را پیگیری می کنیم. حکیم ارد بزرگ

زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید ، که در آغاز، آرمانش را دگرگون ساخته باشید. حکیم ارد بزرگ

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد ، سرنوشت زیباتری در برابر شماست. حکیم ارد بزرگ

کسی که اندیشه اش ، بازیچه اخبار پراکنده و روزانه است ، هیچ گاه فرصت درست فکر کردن به آرمان زندگی خویش را ندارد. حکیم ارد بزرگ

کسی که چند آرزوی درهم برهم دارد، به هیچ کدام از آنها نمی رسد ، مگر آنکه با ارزشترین آنها را برگزیند، و آن را آرمان نهایی خویش سازد. حکیم ارد بزرگ

کمر راه هم ، در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست. حکیم ارد بزرگ

کوشش بی پایان برای رسیدن به یک آرمان پاک ، از آدمی ، چهره ماندگار می سازد. حکیم ارد بزرگ

گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است، این ساختار به آن پویایی بخشیده، و برآیندی شگرف در پی داشته است. حکیم ارد بزرگ

مردمان توانمند ، در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم ، به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن ، در حال پیکارند. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 


اگر شما به سختی ها پشت کنید ، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود ، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد. حکیم ارد بزرگ

اگر شور زندگی و امید را ، در روان یاران افسرده خویش بارور کنیم ، تنهایی هیچگاه به سراغ مان نخواهد آمد. حکیم ارد بزرگ

اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند. حکیم ارد بزرگ

ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن. حکیم ارد بزرگ

این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ

آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. حکیم ارد بزرگ

آدم توانا، ورزش را به فراموشی نمی سپارد. حکیم ارد بزرگ

آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ

آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیستند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای بی نظم، جان خود و دیگران را به خطر می اندازند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است. حکیم ارد بزرگ

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند. حکیم ارد بزرگ

سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 


کشورهای زیاده خواه ، پیشتازی خویش را ، در نا امنی و پلشتی سرزمین های دیگر می بینند. حکیم ارد بزرگ

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد. حکیم ارد بزرگ

مبارزه پیگیر با آلودگی دستگاه دیوانی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند. حکیم ارد بزرگ

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد. حکیم ارد بزرگ

اگر قوانین و هنجارها درست باشند ، کشتار هم گم می شود. حکیم ارد بزرگ

اگر هنجار ها ، قوانین و کارآگاهان سست باشند ، همان بهتر که باج را بدهی. حکیم ارد بزرگ

آرامش روان بسیار ارزشمند است ، چرا که هیچ ارتشی نمی تواند ، درون فرو ریخته ما را سامان بخشد. حکیم ارد بزرگ

آنکه باج می گیرد ، زندگیش بسیار کوتاه است. حکیم ارد بزرگ

آیینی که آدمی را به گوشه نشینی وادار کند ، پایدار نخواهد بود. حکیم ارد بزرگ

بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهیست. حکیم ارد بزرگ  

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است ، چند گامی پس رویم. حکیم ارد بزرگ

برآیند سامان یافتگی ، رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید ، سپس بر اساس آن ساماندهی کرد ، آنگاه رفاه همگانی ، هویدا می گردد. حکیم ارد بزرگ

بزهکاران کوچک ، دست پرورده بزهکاران بزرگتر هستند. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 


کشتارگاهی خاموش را دیده اید ؟ آری من دیده ام ، کشتارگاه خاموش درختان. حکیم ارد بزرگ

کوشش برای نجات زمین، بزرگترین همبستگی جهانی را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

کوهستان ، نهیب مهر است و دوستی. حکیم ارد بزرگ  

گریزی از بازگشت کنش های ما نیست ، آنچه بر زیست بوم خویش جاری ساخته ایم ، خیلی زود دامن گیرمان خواهد شد. حکیم ارد بزرگ  

گیاهان ، بهترین و پاکترین زنجیره خوراک آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ

گیتی ، خود زایشگر است ، زایشگر چیزی که به آن نیاز دارد. حکیم ارد بزرگ

ما ایرانیان ، زمانی پیشتاز استفاده درست از آب بوده ایم و امروز پیشتاز نابود کردن منابع خود ! با چشمه های زیبا چه کردیم ؟ با دریای خزر و کرانه آن چه کردیم ؟ با آبهای زیر زمینی خود چه رفتاری داشتیم ؟ و براستی چه میراثی برای آیندگان خواهیم داشت ؟... حکیم ارد بزرگ

مردمی که ارزش آب را می دانند ، هیچگاه ، گرفتار برآیند شوم خشکسالی نمی شوند. حکیم ارد بزرگ

نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند. حکیم ارد بزرگ

نام دیگر آب ، زندگی است. حکیم ارد بزرگ

نگهداری از زیست بوم های گیاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد. حکیم ارد بزرگ

واژه ایی برای بیان میزان ارزش آب ، یافت نمی شود. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست. حکیم ارد بزرگ

اُرُد ، یک ایرانی است ، نام شناسنامه ایی او ، مجتبی شرکاء می باشد . در نیمه شبی پر برف ، از ماه دی ، در شهر مشهد زاده شد ، او دومین فرزند خانواده است . پدرش شادروان محمد تقی شرکاء ، فرزند بابا ، از شهر شیروان در خراسان شمالی بود ، مردی بسیار نیک و مهربان که همواره دل به کانون گرم خانواده داشت . مادر اُرُد ، شادروان فاطمه جاهد طبسی از ایل دلاور قشقایی شیراز بود ، زنی دانش آموخته و دلسوز ، که همواره برای رشد فرزندان دلبندش کوشش نموده و رنج ها کشید . نام تنها فرزند اُرد ، غزاله می باشد. حکیم ارد بزرگ

اُرد بر این باور است ، که بسیاری از هنرهای سنتی ، سیاهچال نیرو و توان جوانان امروز است. حکیم ارد بزرگ

اُرُد به کسانی که به او برچسب و انگ می زنند، می گوید : ما آدمها هر یک دنباله رو و یا زایشگر اندیشه و کاری هستیم و دلخوشی هایی داریم، اُرُد همواره بدنبال کاشتن تخم مهر و دوستی برای همزیستی بهتر انسانها بوده و هست، دلخوشی او عشق به آزادی و ایران است، عشقی که هنوز در این سن و سال با شنیدن نام باشکوه «آزادی» و «ایران» اشک را بر دیدگانش جاری می سازد، حال اگر آزادیخواهی و عشق به میهن، بزهکاری است پس براستی اُرد گناهکار است . برای نابودی من شتاب نکنید، تاریخ درباره ما به داوری خواهد نشست و دودمانهای آینده خود انتخابگر هستند. اکنون من سپری برای دفاع از خود ندارم ، چون شمشیر انگ و تهمت کند نمی شود. چه با فریاد و چه با اشک ... تاریخ سرشار است از خانه نشین کردن، زندان و کشتار اندیشمندان ...  سخن من برای فرزندان آینده این سرزمین:  ارد! تنها بود، رنج ها کشید و شادی ندید، تازیانه تنگدستی و انگ ناروا را بسیار چشید، شنید و دید، همه را با آغوش باز پذیرفت تا به شما بگوید «آزادی» و «ایران» خویش را به هیچ بهایی، داد و ستد نکنید. حکیم ارد بزرگ

آرزوهای اُرُد ، با شکوه سرزمین مادری اش ایران ، به پایان می رسد. حکیم ارد بزرگ

با ارزشترین نشان "اُرُد"، ایرانی بودن است. حکیم ارد بزرگ

به آنهایی که می گویند "اُرُد" دلدادگی نمی داند، بگویید او هم دلداده شد، یک بار و برای همیشه، دلباخته میهن پاکش ایران. حکیم ارد بزرگ

پدر و مادر اُرُد، به او آموزش دادند که آبروی خانواده، بسیار مهم است او از زمانه آموخت آبرویی پایدار نمی ماند مگر با مردمداری و برخورد خردمندانه با دیگران. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 عظمت فضای مجازی را آنگاه بیشتر می فهمیم ، که بدانیم ، به شمار آدمیان ، پندارها و اندیشه های گوناگون در آن شناور است. حکیم ارد بزرگ

فرزندان خویش را ، با آموزش اینترنت ، پیشگام جهان آینده سازیم. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ اشتباه را ، بی مهابا کنار بگذاریم ، با ماست مالی آن ، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. حکیم ارد بزرگ  

محبوبیت نزد افکار عمومی ، بزرگترین ثروت برای هر آدمی است. حکیم ارد بزرگ

پیران خردمند را یافته و از پند و تجربه آنها بهره گیریم. حکیم ارد بزرگ

جوان هوشمند با پند و اندرز بزرگان دانا، اندیشه خویش را بارور می سازد. حکیم ارد بزرگ

جوانان از پیران جهان دیده راه درست زندگی را بپرسند ، آنها گنجهای با ارزشی ، از خرد و اندیشه اند. حکیم ارد بزرگ  

جوانی که سخنان دلسوزانه پیران دانا را به هیچ می گیرد در افسون نادانی گرفتار شده است. حکیم ارد بزرگ

چه بسیار زنان و مردانی را دیدم که به جای گوش کردن به ندای عقل و خرد ، دامن فریبکاران و جادوگران را گرفته بودند. حکیم ارد بزرگ

خردمندان از تجربه خویش می گویند ، نه از رویاها و پندارهای نادرست. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر
 


بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است ، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت ، توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت ، جشن مهر است. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت ، در هر کجا می تواند باشد از خانه تا کارخانه ، از دبستان تا دانشگاه و از روستا تا شهر. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت آدمیان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت کسانی دیدنیست ، که از دیدگان مردم بسیار دور هستند. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از ورزش های قهرمانی ، با خرد و اندیشه همراه نیست. ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن ، تباهی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گویم : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به "این" زمان برگردیم. حکیم ارد بزرگ

به پسری، مرد زندگی گفته می شود که توانایی خواستگاری نیز داشته باشد. حکیم ارد بزرگ


سخنان بزرگان در مورد کارگر, سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان درباره کارگر , سخنان بزرگان در مورد روز کارگر , سخنان بزرگان کار , سخنان بزرگان کارآفرینی , سخنان بزرگان درباره کارآفرینی , سخنان بزرگان در مورد کار , سخنان بزرگان در مورد کار و شغل ,سخنان بزرگان در مورد کار گروهی , سخنان بزرگان در مورد کارگران , سخنان بزرگان راجع به کار , سخنان بزرگان درباره کسب و کار , سخنان حکیمانه درباره کار , سخنان حکیمانه در مورد کار , جملات زیبا کار , سخنان با کارگران , سخنان درباره کارگر , سخنان در جمع کارگران , سخنان روز کارگر , سخنان در مورد کارگر


هشدار ! ، جوک های قومی و زبانی همچون شمشیر زخم بر جان ما خواهد زد و جوی خون از پس آن جاری خواهد شد. به خود آییم پیش از آنکه گرفتار توفان سهمگین این خنده های کثیف شویم. حکیم ارد بزرگ

از دیدگاه "اُرد" آزادی با پویش روز افزون فرهنگ عمومی ، پر و بال می گیرد و این مهم ، نیاز به رسانه های راستگو، آزاد و فرهیخته دارد. حکیم ارد بزرگ

احزاب آزاد ، ستون های سلامت و رشد کشورها هستند. حکیم ارد بزرگ

آگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست. حکیم ارد بزرگ

به نام آزادی ، نمی توان کسی را کشت. حکیم ارد بزرگ

تنها مردم آزاده و همدل می توانند سازنده یک فرمانروایی بزرگ و نیرومند شوند. حکیم ارد بزرگ

تنها مردم سالاری و دموکراسی، دانش اجتماعی توده مردم را بالا خواهد برد. حکیم ارد بزرگ

درخت آزادی، بدون باور و همراهی همگانی، ریشه نمی گیرد. حکیم ارد بزرگ

رسانه های آزاد ، باید زبان و دهان مردم باشند ... حکیم ارد بزرگ

زندگی ، بدون آزادی ، شرم آور است. حکیم ارد بزرگcomment نظرات ()
سخنان ماندگار بزرگترین فیلسوف جهان
نویسنده : تنها - ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 بسیاری از جنگ ها ، بازتاب نا آگاهی است. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از ستیزها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. حکیم ارد بزرگ

به آینده سرزمینی که جوانانش ، دارای اندیشه صوفیگری و گوشه گیری هستند ، امیدی نیست. حکیم ارد بزرگ

به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم ، بزرگی و مهر آنها را بدست آورده ایم. حکیم ارد بزرگ

بهترین آدمیان ، آنانی هستند که گوهر مهربانی درونشان همواره جلوه گر است. حکیم ارد بزرگ

بهترین سپر در برابر دشمنان ، خرد و اندیشه است. حکیم ارد بزرگ

پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست. حکیم ارد بزرگ

پشیمانی ، اولین گام برای پوزش است. حکیم ارد بزرگ

پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد. حکیم ارد بزرگ

پوزش خواستن از پس کار ناشایست، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. حکیم ارد بزرگ

پیش از آنکه ناراستی در درون ما شکافی هولناک پدید آورد، راستی جوییم. حکیم ارد بزرگ

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 


فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست. حکیم ارد بزرگ

فریبکاران ، همه بستگان و یاران خویش را از دست می دهند. حکیم ارد بزرگ

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه دیو خواهد شد. حکیم ارد بزرگ

کسانی که احساسات دیگران را به ریشخند می گیرند ، جنایتکارند. حکیم ارد بزرگ

کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت ، فرو افتاده اند. حکیم ارد بزرگ

کسانی که پیوسته از دشمن خویش یاد می کنند ، نادانسته ، او را بزرگ و بزرگتر می کنند. حکیم ارد بزرگ

کسانی که سازنده و درمانگر هستند ، کارشان را با فریاد و غوغا پیش نمی برند. حکیم ارد بزرگ

کسی که بدگویی می کند ، خواری را به جان می خرد. حکیم ارد بزرگ

کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها نمودن دیگران را ندارد. حکیم ارد بزرگ

کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست ، تنها نام آدم را بر خود دارد. حکیم ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار، تنها نشان ترس است، نه نیروی آدمهای فرهمند. حکیم ارد بزرگ

گردن کشان ، خیلی زود ، برده آدمهای بد کردار می گردند. حکیم ارد بزرگ 

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 زندگی رنج و درد نیست ، هدیه ایی است برای شاد بودن . مادر گیتی جام زهر بر دهان کودک خویش نمی گذارد ، او می پروراند برای بهروزی و خوشبختی. حکیم ارد بزرگ

صدها بار دخترها برایم نوشته اند که جوانی شان به پایان رسید، اما خواستگاری برایشان نیامد ! به آنها می گویم : حال که خواستگار نمی آید ، شما به خواستگاری مرد شایسته زندگی خود بروید. حکیم ارد بزرگ

فرزند بدکار ، آتش زندگی پدر و مادر است. حکیم ارد بزرگ

فرزند بی ادب ، هر روز برای پدر و مادر ، نکبت و زشتی هدیه می آورد. حکیم ارد بزرگ

فرزندان نیک خو، برای نگهداری و کمک به پدر و مادر خویش، بر هم پیشی می گیرند. حکیم ارد بزرگ

کاری نکنید که موجب سوءظن همسرتان نسبت به شما شود ، سوءظن استوارترین بناهای زندگی زناشویی را نیز ، از هم پاشیده است. حکیم ارد بزرگ

کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند. حکیم ارد بزرگ

کتاب ها ، نفس می کشند و زنده اند. حکیم ارد بزرگ

کتاب ها می توانند ما را به آگاهی رهنمون سازند و از سویی دیگر، کتاب هایی هم هستند که فروریزی روان آدمی را در پی دارند. مهم آن است که ما واژگان کتابها را شکافته و با خردمندی وارسی نماییم .

کسانی که زندگی خویش را ، در جنگ با نزدیکان می بینند بیمارند ، همراهی چنین آدمیانی درست نیست. حکیم ارد بزرگ

کسانی که نام های : چنگیز ، اسکندر ، تیمور و همانند اینها را بر فرزندان خویش می گذارند ، به میهن خویش پشت کرده اند چرا که اینها به ایران یورش آورده و خون ایرانیان را بر زمین ریخته اند ، حتی برخی از نام ها در شاهنامه وجود دارد که بهتر است بر فرزندان خویش نگذاریم ، نام هایی همانند : گشتاسب، اسفندیار و بهمن که بدترین پادشاهان درون شاهنامه هستند و بانی مرگ رستم پهلوان و نابودی خاندان او شدند. حکیم ارد بزرگ

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 


رهایی و آزادی آدمی ، برآیند خرد است و دانایی. حکیم ارد بزرگ

ریاضت ، نادرست است و هیچ خردمندی آن را درست نمی داند. حکیم ارد بزرگ

زمانه به ما می آموزد ، بسیاری از باید ها و نبایدها ، خنده آور بوده اند. حکیم ارد بزرگ

زمین ، هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد ، اما کمتر کسی زمین را می بیند. حکیم ارد بزرگ

زیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست. حکیم ارد بزرگ

زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند. حکیم ارد بزرگ

زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی است. حکیم ارد بزرگ

سخن دلنشین خردمندان ، دل ها را آرام می کند. حکیم ارد بزرگ

سخن گفتن از فر خرد و دانش ، در میان آدمهای گرسنه ، بی پژواک است. حکیم ارد بزرگ

سر بریده خردمندان هم ، به هزار گونه سخن می گوید. حکیم ارد بزرگ

سفر ، نای روان است ، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا. حکیم ارد بزرگ


 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 


وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پراکنده روز جهان ، پسرفت ما را به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ

هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست. حکیم ارد بزرگ

هنرمندان ، شاعران و نویسندگان افسرده و غمگین ، دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش ، باز می کنند. حکیم ارد بزرگ

هیچ پیروزی و شکستی ، همیشگی نیست. حکیم ارد بزرگ

اگر خاطره شیرینی برای خود نسازیم ، یاد خاطرات غمناک گذشته ، روان ما را از پا در خواهد آورد. حکیم ارد بزرگ

اگر دشمن خطرناکی داری ، بجای پنهان شدن ، بکوش همگان را از گرفتاری خویش ، با خبر و آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ

خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براستی بدانیم. حکیم ارد بزرگ

خویشتن خویش را ، دوست داشته باشیم. حکیم ارد بزرگ

خیزش درونی ، برای بهروزی هر چه بیشتر ، نیرویی است که بسیاری آن را ندارند. حکیم ارد بزرگ  

در برف ، سپیدی پیداست ، آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید ، نزدیک ما می شوند ، که در ژرفنای خود ، نیستی بهمراه دارند. حکیم ارد بزرگ

درون ما نباید میدان جنگ و ستیز باشد ، آرام باشیم و بجای تحقیر سرنوشت خود ، خویشتن را دوست داشته باشیم و تقدیر را از یاد نبریم. حکیم ارد بزرگ

اگر خوب نگاه کنیم می بینیم اینترنت ایران، صدها چهره ماندگار در خود دارد که هیچگاه برای آنها بزرگداشتی گرفته نشده است کار بزرگ آنها در گستره فرهنگ و دانش از صد هزار سرباز کمتر نبوده و نیست. حکیم ارد بزرگ

اندیشه آدمهای کوچک همواره درگیر حاشیه ها و شاخه و برگ هاست ، آنها همواره از پرداختن به ریشه ها در هراس هستند ، گویا منتظرند دیگران حرف های آنان را بزنند ، تا آنها کمتر آسیب ببینند. حکیم ارد بزرگ

اینترنت ، اندیشه و دودمان ما را ، به آیندگان گره خواهد زد ، از این پس ، دیگر گذشته برای آیندگان ، تیره و تار نخواهد بود ، اندیشه ما ، سپیده دم پیدایش فصلی نو ، از تاریخ بشری است. حکیم ارد بزرگ

 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 


مرواریدهای بسیار در ابر دریای اینترنت می توان یافت. حکیم ارد بزرگ

ویرایش فرهنگ نادرست ، برای یک سرزمین ، بسیار مهم است ، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند. حکیم ارد بزرگ

هنر ، برآیند شناور بودن خرد ، در جهان احساس است. حکیم ارد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است. حکیم ارد بزرگ

از کودکی، سخنان بزرگان و جملات قصار آموزنده را به کودکان خویش آموزش دهید ، تا در بزرگی برده نادان ها نگردند. حکیم ارد بزرگ

اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد ، همان بهتر که زودتر رهایش کنیم. حکیم ارد بزرگ

اگر دل گیتی را بگشاییم ، این سخن را خواهیم شنید : هر کنشی واکنشی را در پی دارد ، پس کردار ما ، چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود. حکیم ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد. حکیم ارد بزرگ

آن که پند و اندرز نمی پذیرد ، خیلی زود گرفتار می شود. حکیم ارد بزرگ

آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست. حکیم ارد بزرگ

با واژگان و سخن خویش ، نوازشگر روح و روان دیگران باشیم ، نه شمشیری برای نابودی دل ها. حکیم ارد بزرگ

برده سخن دل مباش، آدمهای خوشبخت ، ندای خرد و عقل را پیش از هر نوایی می شنوند. حکیم ارد بزرگ


 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 


آزادی، بدون از خودگذشتگی، ناکارا و ناتوان است. حکیم ارد بزرگ

آزادی، بر فرش سرخ خون، نمی نشیند. حکیم ارد بزرگ

آزادی، در نهایت فساد را از بین می برد و پویش و رشد یک سرزمین را به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ

آزادی، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد است. حکیم ارد بزرگ

آزادی باجی به مردم نیست ، چرا که حق و داشته آنهاست. حکیم ارد بزرگ

آزادی، تنها برای ما نیست. حکیم ارد بزرگ

آزادی را، با پسوند و پیشوند، ناکارا و نابود نکنیم. حکیم ارد بزرگ

آزادی را باید شکافت و در مورد هر بخش از آن ، نظرخواهی همگانی برپا نمود ، چون آزادی ، برگردان دیدگاه مردم است. حکیم ارد بزرگ

آزادی یک پروسه ی در هم تنیده و کلان است که برای پیدایش آن ، نیاز به همراهی همه مردم یک سرزمین دارد. حکیم ارد بزرگ

آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است. حکیم ارد بزرگ

آزادی و آزادیخواهی امری خردمندانه و زندگی آفرین است ، نه سیری قهقرایی و وادادگی فرهنگی. حکیم ارد بزرگ

آزادی همگان را پاس بداریم. حکیم ارد بزرگ


 

سخنان بزرگان درباره کارگر ، سخنان بزرگان در مورد کار ، سخنان حکیمانه درباره روز کارگر ، روز کارگر جملات زیبا ، سخنان دانشمندان در مورد کارگر ، سخنان فلاسفه در مورد کارگر ، سخنان دلنشین در مورد کار و کارگر ، سخنان حکیم ارد بزرگ در مورد کارگر ، سخنان ارد بزرگ در مورد کارگران

 ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن آنها را دو چندان سنگین می کند. حکیم ارد بزرگ

نرمدلی و نرمش از آدمیست و سنگدلی و سختسری ، خوی اهریمن. حکیم ارد بزرگ

نزدیک شدن به آدمهای بی خرد ، تاوانی دهشتناک دارد. حکیم ارد بزرگ

نفرین به دلی که آه ستمدیدگان را نمی شنود، و دست گیر آدمیان نمی شود. حکیم ارد بزرگ

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد. حکیم ارد بزرگ

واژگان خویش را آرام و شمرده بیان کنیم. حکیم ارد بزرگ

همواره برای پاسخگویی به یورش دشمنان سرزمین خویش ، آماده باشیم. حکیم ارد بزرگ

هیچگاه ، از راستی و درستی خویش آزرده مباش ، چرا که در انتهای هر رویداد ، پیروزی از آن توست. حکیم ارد بزرگ  

اگر آرمان برایمان هویدا باشد، ابزارهای رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت. حکیم ارد بزرگ

اگر آرمان زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن ، سر در نمی آوریم. حکیم ارد بزرگ

اگر بر ساماندهی نیروهای خویش، توانا نباشیم، دیگران سرنوشتمان را می سازند. حکیم ارد بزرگcomment نظرات ()
سخنان پدر دیوار مهربانی
نویسنده : تنها - ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٤
حکیم ارد بزرگ پدر و مبتکر ایجاد دیوارهای مهربانی می گوید :

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. حکیم ارد بزرگ

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. حکیم ارد بزرگ

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند. حکیم ارد بزرگ

در درون دوست و همسر، در پی خویش نباشید ، هر یک از آنها جهانی دیگر دارند. تنها راه نزدیکی جهان های مابین آدمیان ، ادب و مهر است. حکیم ارد بزرگ

درازای زندگی ، در بخشندگی و مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است. حکیم ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود. حکیم ارد بزرگ

دوستی و مهر، امید می آفریند و امید، نیاز زندگیست. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، می تواند پگاه دوستی دوباره ما آدمیان باشد. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی . حکیم ارد بزرگبزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین فیلسوف معاصر . برترین اندیشمند معاصر . مغز متفکر فلسفه . مغز متفکر جهانی . متفکرین ایران و جهان . متفکرین بزرگ . متفکرین امروز . hakim orod bozorg . بهترین فیلسوف جهان . محبوبترین فیلسوف جهان . اندیشمند جهانی . بزرگترین اندیشمند ایران . اندیشمندان جهان . درباره بزرگترین متفکرین جهان . حکیم ارد بزرگ . hakim great orod . فیلسوف ایرانی

 


فیلسوف ایرانی . پدر فلسفه نوین . زندگینامه حکیم ارد بزرگ .  بیوگرافی حکیم ارد بزرگ . حکیم ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ . hakim orod bozorg.  orod، bozorg shirvan . بزرگ شیروان . پدر فلسفه جدید . بزرگترین فیلسوف جهان

فیلسوف ایرانی . پدر فلسفه نوین . زندگینامه حکیم ارد بزرگ .  بیوگرافی حکیم ارد بزرگ . حکیم ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ . hakim orod bozorg.  orod، bozorg shirvan . بزرگ شیروان . پدر فلسفه جدید . بزرگترین فیلسوف جهان

بزرگترین فیلسوف معاصر . برترین اندیشمند معاصر . مغز متفکر فلسفه . مغز متفکر جهانی . متفکرین ایران و جهان . متفکرین بزرگ . متفکرین امروز . hakim orod bozorg . بهترین فیلسوف جهان . محبوبترین فیلسوف جهان . اندیشمند جهانی . بزرگترین اندیشمند ایران . اندیشمندان جهان . درباره بزرگترین متفکرین جهان . حکیم ارد بزرگ . hakim great orod . فیلسوف ایرانی

 


بزرگترین فیلسوف معاصر . برترین اندیشمند معاصر . مغز متفکر فلسفه . مغز متفکر جهانی . متفکرین ایران و جهان . متفکرین بزرگ . متفکرین امروز . hakim orod bozorg . بهترین فیلسوف جهان . محبوبترین فیلسوف جهان . اندیشمند جهانی . بزرگترین اندیشمند ایران . اندیشمندان جهان . درباره بزرگترین متفکرین جهان . حکیم ارد بزرگ . hakim great orod . فیلسوف ایرانی


برای آنکه دوستی هایمان پا برجا بماند، بهتر است همواره میانمان، فاصله و بازه ای باشد. حکیم ارد بزرگ

بی هیچ چشم داشتی ، همواره مهربان باش. حکیم ارد بزرگ

پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است. حکیم ارد بزرگ

پرستاران مهربان را ، باید ستایش نمود. حکیم ارد بزرگ

تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، مهربانی است. حکیم ارد بزرگ

جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. حکیم ارد بزرگ

جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را ، که تپش مهر و زندگیست. حکیم ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است. حکیم ارد بزرگ

خوشبخت کسی است که در او مهر و دوستی آشیانه دارد. حکیم ارد بزرگ

خوشبختی در سرزمین نامهربانان ، کیمیاست. حکیم ارد بزرگ

خوشرویی همانند زر ، دارایی با ارزشی است. حکیم ارد بزرگ

خوی مهربان ، ریشه در سرشت پاک گیتی دارد. حکیم ارد بزرگ


comment نظرات ()
حکیم ارد بزرگ : * ستایشگران رنج ، خاکستر تنبلی و کم کاری می پراکنند.
نویسنده : تنها - ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/۱٧

* رنج ، ما را نیرومندتر می سازد ، اما این هم دلیلی برای دویدن به سوی سختی ها و رنج ها نیست. حکیم ارد بزرگ
* روزهای سخت ، گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند. حکیم ارد بزرگ
* روزهای سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست ، امید و شادمانی ، تو را فرا می خواند. حکیم ارد بزرگ
* ستایشگران رنج ، خاکستر تنبلی و کم کاری می پراکنند. حکیم ارد بزرگ
* سختی و رنج ، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. حکیم ارد بزرگ
* سرگشتگان، در جهانی سیاه و سفید، در کارزار رویارویی با رویاهای شگفت آوری هستند که برای خود ساخته اند. حکیم ارد بزرگ
* شرم بر سرزمینی که کودکانش از فقر و بیچارگی، بر کف خیابانها می خوابند. حکیم ارد بزرگ


comment نظرات ()
سخنان دلچسب دیگری از حکیم ارد بزرگ
نویسنده : تنها - ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٦

تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود ، خود ما هستیم . حکیم ارد بزرگ

تنها مبارزه با ناراستی ها ، به ما ارزش می دهد ، وارون بر این ، همزیستی با تباهی ، سرافکندگی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را ، بر نمی تابند. حکیم ارد بزرگ

خبرچینی ، رسوایی در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

خوار نمودن هر آیین و نژادی ، به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


خوارترین کارفرما ، کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست خویش ،ناراستی پیشه نموده و فرمانروایی می کند . حکیم ارد بزرگ

در پس هر سخن بزرگان ، هزار اندیشه و نکته نهفته هست . حکیم ارد بزرگ

شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است. حکیم ارد بزرگ

فداکاری در راه میهن ، بخشی از سرشت خوبان است. حکیم ارد بزرگ

رسواترین آدمها ، فریبکارانند. حکیم ارد بزرگ

به هنگام گرفتاری ، پند از بزرگان و خردمندان بگیریم ، نه رمالان و جادوگران. حکیم ارد بزرگ

بیچاره آدمی که ، راه درست زندگی خویش را از نادان می پرسد. حکیم ارد بزرگ

بیشتر سخنانی که به پادشاهان گذشته نسبت می دهند، دروغ و بی پایه و اساس است. حکیم ارد بزرگ

در سرزمینی که کار و آرمان بزرگ هست ، دوستی های نابهنجار دختر و پسر گل نمی کند . حکیم ارد بزرگ

درباره دیگران ، زود داوری نکنیم . حکیم ارد بزرگ

دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب او را مخور. حکیم ارد بزرگ

دشمنی، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی های خویش را باز شناسد.  حکیم ارد بزرگ

دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است. حکیم ارد بزرگ

رَد راستی ، رَد خویشتن است. حکیم ارد بزرگ

تنهایی را برای دشمن خویش نیز آرزو نکنید . حکیم ارد بزرگ

چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند . حکیم ارد بزرگ

خوشبختی را ، در کاشانه غم پرستان ، جست و جو مکن. حکیم ارد بزرگ

زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی . حکیم ارد بزرگ

گروه های مردمی ، توان و نیروی یک سرزمین هستند ، که باید پاسشان داشت. حکیم ارد بزرگ

گروه هدفمند ، کمتر دچار سردرگمی ، و از هم پاشیدگی می شود. حکیم ارد بزرگ

گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی نابودی و مرگ رقیب خویش نیستند. حکیم ارد بزرگ

مردم ، شاگرد سیاستمداران نیستند .  حکیم ارد بزرگ

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ

آزادی یک پروسه ی در هم تنیده و کلان است که برای پیدایش آن ، نیاز به همراهی همه مردم یک سرزمین دارد . حکیم ارد بزرگ

نظم همان چیزی است که آدمهای حقیر و ناتوان همواره از آن گریزان بوده اند.  حکیم ارد بزرگ

نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز. حکیم ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. حکیم ارد بزرگ

آدم نیکخو ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد . حکیم ارد بزرگ

آدم های دور اندیش، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای بد کردار ، از سکوت خردمندان نیز می هراسند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای حقیر و زبون ، پیروزی های تاریخ مردم سرزمین خویش را ، به ریشخند می گیرند. حکیم ارد بزرگ

آدمهای فرهمند ، به نیرو و توان خویش باور دارند. حکیم ارد بزرگ

آدمی با اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 

 


پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیک یکدیگر ، نیرومندتر سازیم. حکیم ارد بزرگ

پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد.  حکیم ارد بزرگ

پوزش خواستن از پس کار ناشایست، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. حکیم ارد بزرگ

پیش از آنکه ناراستی در درون ما شکافی هولناک پدید آورد، راستی جوییم.  حکیم ارد بزرگ

 

 

news list ایران هشتمین تولیدکننده عسل در جهان مشرق نیوز |۵:۲۸ news list افزایش 12 برابری تولید در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد باشگاه خبرنگاران |۵:۲۱ news list ایران هشتمین تولیدکننده عسل در جهان میزان |۵:۱۸ news list آشنایی با بزرگ ترین ایستگاه قطار زیر زمینی آسیا همشهری |۴:۳۵ news list آگهی های استخدام 6 آذر 94 باشگاه خبرنگاران |۴:۲۱ news list چرا گزارش کیفی خودروهای داخلی منتشر نشد؟ ایسنا |۴:۰۹ news list کاهش چشمگیر قاچاق میوه/ قاچاق 25 هزار رأس دام ایسنا |۴:۰۹ news list شورای پول و اعتبار فعلاً تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی ندارد تحلیل ایران |۳:۲۸ news list رکود صنعت فولاد تشدید شد/ انباشت 3 میلیون تن فولاد و افزایش قیمت ورق در پی اجرای بسته دولت فارس نیوز |۲:۵۰ news list آخرین اخبار از وضعیت پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه میزان |۲:۴۹ news list وقتی پر درآمدها فقط بر تعداد خانه های خالی می افزایند باشگاه خبرنگاران |۲:۲۴ news list کیف پول الکترونیکی یکی از راهکارهای انگیزشی حفظ کارت سوخت خبرگزاری تسنیم |۲:۱۶ news list نرخ تورم در آبان ماه 1394 نیز کاهش یافت ارانیکو |۲:۱۴ news list دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست ارز ارانیکو |۲:۱۴ news list پرمصرف ترین لحظات برقی آبان ماه 94+جدول خبرگزاری تسنیم |۱:۵۱ news list افت 11 درصدی تجارت ایران و اروپا پس از امضای برجام مشرق نیوز |۱:۳۴ news list سهم 35 درصدی بهره وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم/ افزایش قیمت حامل های انرژی در برنامه فارس نیوز |۱:۲۶ news list آگهی های استخدام 6 آذر 94 باشگاه خبرنگاران |۱:۲۵ news list کسب درآمدبا طعم سبزی خبرگزاری تسنیم |۱:۱۵ news list شورای پول و اعتبار فعلاً تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی ندارد فارس نیوز |۱:۱۴ news list از واردات 328 هزار دلاری چتر و عصا و شلاق به کشور تا دلایل اجرا نشدن طرح خرید کالای ایرانی مشرق نیوز |۱:۰۶ news list برای روبرو شدن با پدیده ال نینو باید چه کنیم؟ خبر آنلاین |۱:۰۴ news list برای مواجهه با آثار پدیده ال نینو در ایران باید تا بهار آماده باشیم خبرگزاری تسنیم |۰:۵۱ news list آب و هوای کشور تحت تاثیر ال نینو و لانینو ایستانیوز |۰:۴۷ news list زمین گیر شدن هواپیمای ایرباس امارات در اهواز باشگاه خبرنگاران |۰:۴۳ news list تحقق 100 هزار تن صادرات مرغ با تخصیص یارانه به صادرکنندگان باشگاه خبرنگاران |۰:۲۴ news list مشکل اقتصاد فراتر از آن است که با یک بسته رفع شود فارس نیوز |۰:۱۹ news list سیب زمینی های دفن شده سرطان زا بود صراط نیوز |۰:۱۷ news list گره وام ۲۵ میلیونی خودرو باز شد رادیو سهام |۰:۱۵ news list دولتی ها فشار بر تولیدکنندگان را کم کنند نیازی به طرح ویژه خروج از رکود نیست فارس نیوز |۰:۰۷ news list سرانه مصرف شیر ایرانیان، کمتر از نصف میانگین جهانی! بولتن نیوز |۰:۰۲ news list خودروی 2 نفره اسمارت در ایران+تصاویر آفتاب |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ۱۳۹۴ همشهری |دیروز news list داغ ترین اخبار امروز اقتصادی/ پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ جام نیوز |دیروز news list خودروسازان بی بهانه شدند! 9 صبح |دیروز news list توقف صدور پروانه کاغذی در گمرک جام نیوز |دیروز news list تولید 70 درصد فندق کشور در رودسر آناج |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی/بهانه ای برای تاخیر در تحویل خودرو وجود ندارد آناج |دیروز news list ابلاغ شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدانهای نفت و گاز آفتاب |دیروز news list عکس/رهبر انقلاب در کنار آبشار ویکتوریا خبرگزاری دانشجو |دیروز news list غر شدن درب هواپیما سبب تاخیر چند ساعته پرواز+فیلم باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تأکید نعمت زاده بر توسعه صادرات واحدهای صنعتی میزان |دیروز news list خودروی کترینگ ایرباس ایران ایر را شکار کرد/ مسافرگیری پس از 10 ساعت تأخیر میزان |دیروز news list درآمد سالیانه قاچاقچیان کالاهای قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد در سال است! بولتن نیوز |دیروز news list گره وام ۲۵ میلیونی خودرو باز شد الف |دیروز news list روسیه تحریم کالاهای ترکیه را کلید زد جام نیوز |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد بولتن نیوز |دیروز news list واردات 900 میلیون دلاری محصولات دارویی باشگاه خبرنگاران |دیروز news list افت 11 درصدی تجارت ایران و اروپا پس از امضای برجام جام نیوز |دیروز news list با همکاری سرپرستی موسسه اعتباری ثامن الحجج سمنان؛توسعه گرمسار سرعت می گیرد اخباربانک |دیروز news list وعده جدید برای زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا جام نیوز |دیروز news list ابلاغ شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدانهای نفت و گاز خبر آنلاین |دیروز news list ساخت مسکن مهر و شهر فروشی اشتباه بزرگی بود تحلیل ایران |دیروز news list کاهش بودجه عمرانی در سال آینده تحلیل ایران |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی/بهانه ای برای تاخیر در تحویل خودرو وجود ندارد باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تجارت آنلاین مغز انسان! صراط نیوز |دیروز news list درآمد قاچاقچیان معادل بودجه عمرانی 2 سال کشور است میزان |دیروز news list تست ساندرو محصول جدید پارس خودرو مهر نیوز |دیروز news list یکه تازی "هما" در تاخیرات پروازی جام نیوز |دیروز news list دعوت سرمایه گذاران خارجی،از برنامه های پساتحریم بخش معدن است تحلیل ایران |دیروز news list بررسی تأثیرکریدور ترانزیتی شمال-جنوب درمراودات اقتصادی ایران تحلیل ایران |دیروز news list استفاده از برج "تر" در ساخت نیروگاه ها به پایان رسید تحلیل ایران |دیروز news list بررسی تاثیر پدیده ال نینو بر اقلیم و بارشهای کشور باشگاه خبرنگاران |دیروز news list گران ترین خودرو جهان را دیده اید؟ +تصاویر جام نیوز |دیروز news list مقایسه هزینه یک سانس سینما با یک وعده هروئین! صراط نیوز |دیروز news list ایجاد کریدور جدید منوط به اخذ اعتبارات/محور چزابه بازسازی شد مهر نیوز |دیروز news list کاهش 45درصدی بودجه عمرانی در سال آینده باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تورم آبان به 14.3 درصد رسید دانا |دیروز news list فیات در ایران ارانیکو |دیروز news list حباب دلار روز به روز بزرگتر می شود فردا نیوز |دیروز news list حراج موتور هواپیما، فقط یک میلیارد تومان خبر آنلاین |دیروز news list ارزمسافری به زائران کربلا تعلق نمی گیرد دانا |دیروز news list انواع شاسی بلند دست دوم در بازار چند؟+جدول جام نیوز |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال 9 صبح |دیروز news list منتظر کاهش ارزش لیره باشید ایستانیوز |دیروز news list علت هشدارهای پی درپی آخوندی چیست؟ دانا |دیروز news list معضلی به نام بالا بودن تلفات شبکه های توزیع برق تحلیل ایران |دیروز news list تاثیر پدیده «ال نینو» بر اقلیم و بارشهای کشور بررسی شد تحلیل ایران |دیروز news list گره وام 25 میلیونی خودرو باز شد جام نیوز |دیروز news list رونمایی از هوندا سیویک کوپه۲۰۱۶ +عکس ایستانیوز |دیروز news list لیلاز:صدای خُرد شدن استخوان مردم را نمی شنوند دانا |دیروز news list راه اندازی بورس ارز، از ایده تا عمل دانا |دیروز news list فردا دو نمایشگاه بین المللی در تهران افتتاح می شود میزان |دیروز news list داعش دختر نوجوان اتریشی را اعدام کرد ایستانیوز |دیروز news list دوئل پوتین و اردوغان! (کاریکاتور) ایستانیوز |دیروز news list سوییت در تهران چند؟ +جدول جام نیوز |دیروز news list برای داشتن عمر طولانی لاغر شوید ایستانیوز |دیروز news list بازار سرمایه در شرایط شکننده قرار دارد ایستانیوز |دیروز news list سهم مناطق مختلف تهران از معاملات مسکن دانا |دیروز news list بازار سرمایه در شرایط شکننده قرار دارد دانا |دیروز news list سهم مناطق مختلف تهران از معاملات مسکن ایستانیوز |دیروز news list اختلاس 160 میلیارد تومانی مربوط به خارج از وزارت نفت است سراج24 |دیروز news list پنجشنبه ۵ آذر | افزایش دلار در بازار آزاد ارز همشهری |دیروز news list قیمت انواع دریل در بازار تهران؟ +جدول ایستانیوز |دیروز news list راه اندازی بورس ارز، از ایده تا عمل ایستانیوز |دیروز news list نمایش ۲۰ یوریویی جدید حساب من |دیروز news list گروه های تلگرام از امروز ویژه شد طلا |دیروز news list عکس/ عجیب ترین نقاشی روی یک پراید طلا |دیروز news list جالب ترین هدیه های سیاسی +عکس ایستانیوز |دیروز news list تبدیل وضعیت 3400 مربی فنی وحرفه ای کشور تا پایان امسال فارس نیوز |دیروز news list قیمت سکه و ارز جام نیوز |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال طلا |دیروز news list دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست طلا |دیروز news list ۳۹ بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند طلا |دیروز news list دوست داشتنی ترین خودروهای نمایشگاه خودرو «گوانجو» خبر آنلاین |دیروز news list پیگیری برقی کردن قطار تهران - مشهد/ توسعه فرودگاه شاهرود در دست بررسی است فارس نیوز |دیروز news list توصیه های هواشناسی به کشاورزان ایستانیوز |دیروز news list خودروی 2 نفره اسمارت در ایران +عکس جمهوریت |دیروز news list داماد اردوغان وزیر شد +عکس ایستانیوز |دیروز news list داماد اردوغان وزیر شد +عکس ایستانیوز |دیروز news list آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا پایان سال جمهوریت |دیروز news list سیاست بانک مرکزی اروپا برای افزایش تورم به ضرر قیمت طلا خواهد بود طلا |دیروز news list قیمت روز انواع مدل های پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ +جدول ایستانیوز |دیروز news list خودروی ۲ نفره اسمارت در ایران +عکس ایستانیوز |دیروز news list برگزاری نشست تامین مالی و بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۶ تحلیل ایران |دیروز news list افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی تحلیل ایران |دیروز news list ایران در زمان پهلوی +عکس ایستانیوز |دیروز news list اهداف هشتگانه سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری واحد مرکزی خبر |دیروز news list بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را اعلام کرد فردا نیوز |دیروز news list زنان داعش در انگلیس لو رفتند +عکس ایستانیوز |دیروز news list بیشترین فروش موبایل مختص چه برندی است؟ جام نیوز |دیروز news list قیمت روز سوییت در تهران؟ +جدول ایستانیوز |دیروز news list بیانیه انگلیس درباره قطعنامه ضدایرانی ایستانیوز |دیروز news list رابطه مستقیم قیمت فلزات گرانبها با نرخ دلار/ چرا نقره کمیاب شد؟ انتخاب |دیروز news list عوامل پنهانِ افسردگی ایستانیوز |دیروز news list نرخ تورم آبان ماه کاهش یافت ایستانیوز |دیروز news list امضاء تفاهم همکاری اتاق های بازرگانی ایران و ترکیه تحلیل ایران |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه ۱۳۹۴ تحلیل ایران |دیروز news list تایید طرح حمایت از صنعت برق کشور توسط شورای نگهبان انتخاب |دیروز news list گروه های تلگرام از امروز ویژه شد اقتصاد پرس |دیروز news list بررسی تأثیر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در مراودات اقتصادی ایران و روسیه اقتصاد پرس |دیروز news list بیشترین فروش موبایل مختص چه برندی است؟ اقتصاد پرس |دیروز news list وام خودرو برای نجات سایپا و ایران خودرو بود جمهوریت |دیروز news list تاثیر پدیده «ال نینو» بر اقلیم و بارشهای کشور بررسی شد اقتصاد پرس |دیروز news list کاهش 1000 تومانی سکه دربازار آزاد دانا |دیروز news list عرضه مازاد سنگ آهن ادامه خواهد داشت اقتصاد پرس |دیروز news list عملیات نجات خلبان روس زیر نظر سردار سلیمانی و با کماندوهای حزب الله و سوریه انجام شد اقتصاد پرس |دیروز news list حضور ایران در جمع صادرکنندگان نفت به نفع بازار خواهد بود واحد مرکزی خبر |دیروز news list اوج فعالیت ال نینو تا پایان آذرماه است اقتصاد پرس |دیروز news list نظارت بر محصولات وارداتی از ترکیه را چند برابر می کنیم اقتصاد پرس |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد اقتصاد پرس |دیروز news list پس از ال نینو باید منتظر لانینو باشیم اقتصاد پرس |دیروز news list ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت اقتصاد پرس |دیروز news list رشد 10 درصدی خدمات تجارت الکترونیک در کشور اقتصاد پرس |دیروز news list کاهش 10درصد صادرات غیرنفتی در سال جاری میزان |دیروز news list مهم ترین اخبار اقتصادی امروز 5 آذر باشگاه خبرنگاران |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تشکیل بورس ارز صبحانه آنلاین |دیروز news list تشکیل سه کارگروه برای برون رفت از مشکلات طرح تحول سلامت بولتن نیوز |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد 9 صبح |دیروز news list تورم آبان به 14.3 درصد رسید جام نیوز |دیروز news list رابطه مستقیم قیمت فلزات گرانبها با نرخ دلار/ چرا نقره کمیاب شد؟ خبر آنلاین |دیروز news list مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در کنفرانس تهران رونمایی می شود واحد مرکزی خبر |دیروز news list واحدهای صنعتی توان خود را بر روی صادرات بگذارند باشگاه خبرنگاران |دیروز news list بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال 2016 ارز ارانیکو |دیروز news list رونمایی از هوندا سیویک کوپه2016 +عکس دانا |دیروز news list گره وام 25 میلیونی خودرو باز شد دانا |دیروز news list اهداف هشتگانه سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری پنجشنبه ? آذر ???? - ??:?? - مسکن و شهرسازی واحد مرکزی خبر |دیروز news list ۳۹ بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند جام نیوز |دیروز news list قیمت واقعی دلار چند است؟ دانا |دیروز news list قیمت گوشت گوساله و گوسفندی + جدول انتخاب |دیروز news list نرخ 24 ارز افزایش یافت باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تسهیلات دولت به صنایع کوچک و بزرگ 9 صبح |دیروز news list بازشدن پای فرزند وزیراصلاحات در موضوع دکل نفتی صراط نیوز |دیروز news list نباید دام اصیل بومی زیر سایه واردات گم شود مهر نیوز |دیروز news list بهای طلا در بازار لندن افزایش یافت واحد مرکزی خبر |دیروز news list قیمت گوشت گوساله و گوسفندی + جدول باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ارزمسافری به زائران کربلا تعلق نمی گیرد باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ارزش یورو برابر دلار و برخی دیگر از ارزهای معتبر جهان کاهش یافت واحد مرکزی خبر |دیروز news list عملیات نجات خلبان روس زیر نظر سردار سلیمانی و با کماندوهای حزب الله و سوریه انجام شد طلا |دیروز news list سقف تولید اوپک به روزانه 31 میلیون بشکه می رسد اقتصاد پرس |دیروز news list افزایش درصد غرامت پرداختی به کشاورزان بیمه گذار اقتصاد پرس |دیروز news list آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تاپایان سال اقتصاد پرس |دیروز news list روزی که رویای تک نرخی شدن سرانجام در بخشی از اقتصاد محقق شد اقتصاد پرس |دیروز news list بانک مرکزی اعلام کرد: تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد آفتاب |دیروز news list ثبت نام آزمون پایه 3 ورود به حرفه مهندسی اغاز می شود واحد مرکزی خبر |دیروز news list کاهش کیفیت هوا در چهار شهر واحد مرکزی خبر |دیروز news list منابعی برای توسعه کریدورها وجود ندارد میزان |دیروز news list عده ای رانت خوار با خرید شرکت ماشین سازی سعی در تصاحب املاک این شرکت دارند/ ماشین سازی را واگذار کنند کارخانه تعطیل می شود/ عدم حمایت دولت از صنایع مادر آناج |دیروز news list سقوط شدید لیر ترکیه جام نیوز |دیروز news list نعمت زاده : واحدهای صنعتی توان خود را بر روی صادرات بگذارند واحد مرکزی خبر |دیروز news list ۳۹ بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند فردا نیوز |دیروز news list مسکن قسطی به بازار می آید 598 |دیروز news list بانک مرکزی اعلام کرد: تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد خبر آنلاین |دیروز news list تاثیر پدیده «ال نینو» بر اقلیم و بارشهای کشور بررسی شد فارس نیوز |دیروز news list سدهای کارون مانع بروز سیلاب در خوزستان شد واحد مرکزی خبر |دیروز news list بسیج یعنی پیشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی پولی مالی |دیروز news list روسیه بازرگانان ترک را توقیف کرد/ منع ترخیص محموله های ترکیه ای انتخاب |دیروز news list ساخت مسکن مهر و شهر فروشی اشتباه بزرگی بود/چرا یک بلیت هواپیمایی با نرخ های متفاوتی فروخته می شود؟ باشگاه خبرنگاران |دیروز news list نجات صنعت زنبورداری در گرو واردات ملکه اصلاح نژاد شده باشگاه خبرنگاران |دیروز news list روسیه 6 کشتی ترکیه را توقیف کرد جام نیوز |دیروز news list آیا لازم است در زمستان موتور "خودرو" را گرم کنیم؟ طلا |دیروز news list بررسی تأثیر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در مراودات اقتصادی ایران و روسیه فارس نیوز |دیروز news list رویای انرژی هسته ای در خاورمیانه ارانیکو |دیروز news list سهم نیم درصدی خودرو از کل تسهیلات صنعت ایسنا |دیروز news list آیت الله مکارم: موقوفه ها را نجات دهید دانا |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیون تومانی خودرو آغاز شد جام جم آنلاین |دیروز news list برگزاری ۱۸ جلسه ستاد تسهیلات برای رفع موانع تولید در همدان مهر نیوز |دیروز news list فراخوان مجدد تویوتا برای 1.6 میلیون خودرو جام نیوز |دیروز news list قیمت سکه و ارز پنجشنبه/ دلار ۳۶۳۵ تومان شد news list در بخش تیمی می توانیم سهمیه المپیک بگیریم/در تیر طلایی نتیجه را باختم فارس نیوز |۵:۲۸ news list بانوان جواب اعتماد ما را دادند/ در بخش تالو دچار عقب ماندگی هستیم برنا نیوز |۵:۲۴ news list تیم زنجان با توسعه جوان گرایی در لیگ ها شرکت می کند باشگاه خبرنگاران |۵:۲۲ news list تصاویر خاطره ساز/ سه ستاره ایرانی هامبورگ مشرق نیوز |۵:۱۲ news list سلیمانی: با سهل انگاری ممکن بود بازی را واگذار کنیم/شروع خوبی داشتیم فارس نیوز |۴:۵۳ news list توصیه ابراهیموویچ به آبراموویچ سایت هواداران فوتبال |۴:۴۵ news list تغییر مدیریت چیزی را عوض نمی کند/ ساختار فدراسیون باید تغییر کند برنا نیوز |۴:۴۰ news list فوتبال و جادوی شماره ها؛ بخش اول، شماره 10 ورزش11 |۴:۳۵ news list چلسی و مورینیو بدنبال هافبک فرانسوی میزان |۴:۳۵ news list پوستر اختصاصی متاورزش؛ سوپرمنی به نام سید مهدی رحمتی سایت هواداران فوتبال |۴:۲۷ news list ارتقای اخلاق و فرهنگ جوانمردی جزو برنامه های اصلی ما است باشگاه خبرنگاران |۴:۲۲ news list به گفته کانادا کوپه: گواردیولا سال آینده به منچستر سیتی می رود ورزش11 |۴:۱۹ news list واکنش تند بهروز رهبری فرد به اظهارات مجری صدا و سیما ورزش11 |۴:۰۴ news list جدیدترین دوپینگ کشنده در فوتبال ایران افکار نیوز |۴:۰۱ news list فیلم | نمایش مهارت های شگفت انگیز جیمز (خامس ) رودریگز پارس فوتبال |۳:۴۰ news list کلوپ ناراضی از داور دیدار لیورپول و بوردو ورزش11 |۳:۳۱ news list عکس سلفی بازیگر کیمیا با عادل فردوسی پور افکار نیوز |۳:۲۹ news list رحمتی،نامزد بلندترین شیرجه سال + عکس/ستاره این فصل استقلال به سختی خودش را به بازی ها می رساند. سایت هواداران فوتبال |۳:۲۵ news list فوتبال ایران در تسخیر 2 استقلال سایت هواداران فوتبال |۳:۲۵ news list توصیه ابراهیموویچ به آبراموویچ باشگاه خبرنگاران |۳:۲۲ news list کولر: شکست دورتموند مرا متعجب کرد! ورزش11 |۳:۱۲ news list رونالدو: ناکامی در ال کلاسیکو را فراموش کردیم میزان |۳:۰۹ news list تصویری از فرزند ستاره ملی پوش والیبال خبر آنلاین |۳:۰۴ news list فیلم | مهارت های جادویی - لوئیس سوارز - زلاتان ابراهیموویچ- ادن آزار - لیونل مسی - کریستیانو رونالدو - مارکو رویس پارس فوتبال |۳:۰۱ news list فروتن: جایگاه نیروی زمینی قعر جدول نیست باشگاه خبرنگاران |۳:۰۰ news list اسماعیلی: سپاهان را جهانی می کنیم باشگاه خبرنگاران |۳:۰۰ news list اسلامی: نیروی زمینی واقعی را یک ماه بعد ببینید باشگاه خبرنگاران |۳:۰۰ news list صعود لیورپول و پیروزی ناپولی در لیگ اروپا ایسنا |۲:۵۹ news list درگیری هواداران بروژ با پلیس + عکس ورزش11 |۲:۵۵ news list کاریکاتور/ طوفانی که از آمریکای جنوبی سرچشمه گرفت و آسمان اروپا را گلباران کرد! مشرق نیوز |۲:۴۴ news list رحمتی پور: عابدینی شیمیدر را هدایت نمی کند باشگاه خبرنگاران |۲:۴۱ news list پوچینیتو: من خوشحالم از اینکه چلسی کین را می خواهد، اما او میل به ماندن دارد ورزش11 |۲:۳۹ news list لیورپول و ویارئال صعودکردند/ سرنوشت مارسی به روزآخر کشید تحلیل ایران |۲:۳۲ news list آلکمار باخت و از صعود بازماند/ لاتزیو و تاتنهام صعود کردند تحلیل ایران |۲:۳۲ news list توضیحات صالح درباره اتفاقات جنجالی روز گذشته مشرق نیوز |۲:۲۴ news list ادن هازارد نفر سوم لیست 100 بازیکن بر سال 2015 از نگاه کارشناسان ورزش 11 ورزش11 |۲:۲۲ news list تولد 74 سالگی موفق ترین سرمربی تاریخ در اوج باشگاه خبرنگاران |۲:۲۰ news list شاهین طبع: نیروی زمینی انگیزه زیادی داشت باشگاه خبرنگاران |۲:۲۰ news list تظاهرات و درگیری هواداران بروخه با پلیس (عکس) طرفداری |۲:۱۸ news list فیلم | کریستیانو رونالدو و یک بچه شگفت زده در خیابان مادرید پارس فوتبال |۲:۱۸ news list خودروی لوکس؛ عامل مصدومیت گران ترین فوتبالیست جهان! مشرق نیوز |۲:۱۲ news list ادعای بازیکن جوان تیم ملی مشرق نیوز |۲:۰۹ news list کریستیانو رونالدو نفر دوم لیست 100 بازیکن بر سال 2015 از نگاه کارشناسان ورزش 11 ورزش11 |۲:۰۴ news list دورتموند باخت، روبین کازان بدون حقیقی برد / آلکمار با جهانبخش باخت و از صعود بازماند مشرق نیوز |۲:۰۴ news list فیلم | شاهکار _کریستیانو رونالدو در مقابل لیونل مسی پارس فوتبال |۲:۰۲ news list افتخار تاریخی برای دی ماریا میزان |۲:۰۱ news list آغاز به کار مجدد خراسان رضوی در دراگون بوت باشگاه خبرنگاران |۲:۰۰ news list ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (79) طرفداری |۱:۵۸ news list حمله تند رهبری فرد به یک مجری تلویزیونی طرفداری |۱:۵۸ news list عذرخواهی وزنه بردار ایرانی/ ببخشید نتوانستم توقعات را برآورده کنم news list لیگ اروپا/ لیورپول در خانه با دو گل از سد بوردو گذشت کاپ |۱:۵۶ news list لیگ اروپا/ شب پیروزی آژاکس و فنرباغچه در گروه A کاپ |۱:۵۶ news list نصاویری از شب سرد لیگ اروپا/ پیروزی لک لک ها و شکست سخت دورتموند خبر آنلاین |۱:۵۵ news list لیورپول، آژاکس، مارسی و ناپولی پیروز شدند نسیم آنلاین |۱:۵۱ news list رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی، از سِمتش استعفا داد طرفداری |۱:۵۰ news list لیورپول و ویارئال صعود کردند/ سرنوشت المپیک مارسی به روز آخر کشیده شد خبرگزاری تسنیم |۱:۴۸ news list رئیس فدراسیون برزیل از کمیته اجرایی فیفا استعفا داد ورزش11 |۱:۴۷ news list آنچلوتی:ترکیب بنیتز در ال کلاسیکو مشکلی نداشت مشرق نیوز |۱:۴۵ news list علی هاشمی:به میادین بزرگ بعدی فکر می کنم ایسنا |۱:۴۵ news list هاشمی: امید داشتم مقامی بهتر از هشتمی به دست بیاورم/ توکلی تحت فشار بود خبرگزاری تسنیم |۱:۴۰ news list پیروزی لیورپول مقابل بوردو د در لیگ اروپا ورزش سه |۱:۳۹ news list لیورپول 2 - 1 بوردو؛ صعود قرمزها با درخشش بنتکه طرفداری |۱:۳۷ news list لیورپول در آنفیلد مقدمات صعود را چید/پنجمین برد پیاپی ناپولی؛امیدهای آژاکس زنده ماند فارس نیوز |۱:۳۲ news list لیورپول 2-1 بوردو؛ لک لک ها صدر گروه B را احاطه کردند ورزش11 |۱:۳۱ news list لیونل مسی بهترین بازیکن سال 2015 از نگاه کارشناسان سایت ورزش 11 ورزش11 |۱:۳۱ news list از سرگیری تمرینات آلابا ورزش11 |۱:۳۱ news list فیلم | گل دوم لیورپول در بازی لیورپول و بوردو (کریستین بنتکه) پارس فوتبال |۱:۲۹ news list بروخه ۰ - ۱ ناپولی؛ سیزدهمین پیروزی در پانزدهمین بازی، دستاورد یک مربی دیوانه! طرفداری |۱:۲۹ news list یوفا تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان را اعلام کرد +عکس مشرق نیوز |۱:۲۸ news list علی هاشمی: تمام تلاشم را کردم/ اولین تجربه ام بود اما دست بسته نبودم فارس نیوز |۱:۲۵ news list اسلامی: زمانی ما را متهم می کردند، اما حالا صدرنشینان لیگ هم سرخ پوستی بسکتبال بازی می کنند فارس نیوز |۱:۲۵ news list سوت های زیاد داوران در بازی تأثیر گذاشت/ باخت ما فنی نبود فارس نیوز |۱:۲۵ news list فیلم | انیمیشن فوتبال - آخرین فوتبال بازی رونالدو، نیمار جونیور، رونی، زلاتان، اینیستا پارس فوتبال |۱:۲۳ news list اظهار نظر جالب زلاتان درباره بازی در بارسلونا/ مثل پلی استیشن بود! خبر آنلاین |۱:۲۲ news list برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور اسلالوم باشگاه خبرنگاران |۱:۲۲ news list شکست دور از انتظار تیم ملی فوتسال بانوان مشرق نیوز |۱:۲۰ news list استعفای رئیس فدراسیون برزیل ازکمیته اجرایی فیفا ورزش سه |۱:۱۹ news list هشتمی هاشمی در مسابقات جهانی وزنه برداری مشرق نیوز |۱:۱۸ news list بانوان فوتسالیست ایران بازهم باختند خبرگزاری تسنیم |۱:۱۸ news list کلوپ: باید منتظر جواب تست های پزشکی استوریج باشیم طرفداری |۱:۱۶ news list آلکمار با جهانبخش باخت و از صعود بازماند مشرق نیوز |۱:۱۴ news list استوریج از جراحت پایش اسکن می گیرد ورزش11 |۱:۱۲ news list ونگر: زمان استراحت سانچز هنوز فرا نرسیده است ورزش11 |۱:۱۲ news list علی هاشمی هشتم شد مهر نیوز |۱:۱۱ news list تیم ملی والیبال بانوان روسیه به ترکیه می رود فارس نیوز |۱:۰۸ news list آلابا تمرین با توپ را از سر گرفت طرفداری |۱:۰۴ news list وزنه برداری قهرمانی جهان؛ عمکلرد معمولی نماینده جوان ایران طرفداری |۱:۰۴ news list عطایی: در روزی که ارومیه خوب نبود، ما هم بد بازی کردیم/ متاسفانه برخی قوانین خام است فارس نیوز |۱:۰۱ news list نوروزی: فکر صعود به دسته یک جهان را در سر داریم باشگاه خبرنگاران |۱:۰۰ news list تیم ملی ایران مقابل کاستاریکا بازی را واگذار کرد باشگاه خبرنگاران |۱:۰۰ news list اریکسون، رونی را به لیگ فوتبال چین دعوت کرد افکار نیوز |۰:۵۹ news list عکس/ 10 کفش به یادماندنی تاریخ فوتبال مشرق نیوز |۰:۵۸ news list عصبانیت هوملس از انتقادات: همه به دنبال اشتباهات من می گردند! طرفداری |۰:۵۶ news list رقم فسخ قرارداد نیمار به یک میلیارد یورو خواهد رسید مشرق نیوز |۰:۵۶ news list بارترا: انریکه شباهات زیادی به گواردیولا دارد ورزش11 |۰:۵۵ news list لاتزیو با شکست فینالیست سال قبل صدرنشین شد ورزش11 |۰:۵۵ news list ناراحتی جرارد از تعلل لیورپول در خرید جانشین اش ورزش سه |۰:۵۲ news list هاشمی در دوضرب و مجموع هشتم جهان شد فارس نیوز |۰:۵۲ news list هاشمی در دوضرب و مجموع هشتم جهان شد خبرگزاری تسنیم |۰:۵۰ news list تیم ملی فوتسال بانوان مقابل کاستاریکا مغلوب شد news list افزایش حضور گروه های افراطی در شبکه های اجتماعی افغانستان خبرگزاری آنا |۵:۳۹ news list سالانه 28 میلیارد دلار مواد مخدر از افغانستان به غرب اروپا قاچاق می شود واحد مرکزی خبر |۵:۲۳ news list داعش، بازی خطرناک آمریکا و همپیمانانش در منطقه آریا نیوز |۱:۳۱ news list همکاری سفارت آمریکا در کابل با تروریست ها آریا نیوز |۱:۳۱ news list برکناری مقامات قندوز به دستور رئیس جمهور افغانستان تحلیل ایران |۱:۰۱ news list لب دوزی پناهجویان ایرانی درمرز یونان +عکس تابناک |۰:۱۸ news list مقامات قندوز برکنار شدند پارس نیوز |۰:۰۳ news list برجام حاصل یک گفت وگوی ۱۲ ساله است/چشم اندازی برای رابطه ایران و آمریکا وجود ندارد هم اندیشی |دیروز news list برکناری مقامات قندوز به دستور رئیس جمهور افغانستان مهر نیوز |دیروز news list ولایتی:در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم آرمان پرس |دیروز news list برکناری مقامات امنیتی در افغانستان صراط نیوز |دیروز news list برکناری مقامات امنیتی در افغانستان شبکه خبر |دیروز news list گزارش شبکه اینترنتی ریل نیوز: عربستان، بزرگترین حامی تروریسم در جهان باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ریل نیوز: بزرگترین حامی تروریسم در جهان عربستان سعودی است واحد مرکزی خبر |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور راسخون |دیروز news list برخی به دنبال برگرداندن آمریکا از پنجره هستند/پنجره رابادستان قطع شده جانبازمان می بندیم دانا |دیروز news list صادرات مرغ به عراق و افغانستان متوقف شد / افت شدید قیمت در بازار داغ نیوز |دیروز news list بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه جامع علمی کاربردی گفتمان نیوز |دیروز news list اشرف غنی تعدادی از مقامات دستگاه امنیت ملی افغانستان را برکنار کرد واحد مرکزی خبر |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم سراج24 |دیروز news list افتتاح خط لوله تاپی به تعویق افتاد موج |دیروز news list ماجرای جواب دندان شکن الهام چرخنده در مورد آرایش آنجلینا جولی! +فیلم جام نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم/ برجام حاصل یک گفت وگوی ۱۲ ساله است/بدیلی برای بشار نمی شناسم آشخانه |دیروز news list دیدنی های امروز؛ پنجشنبه ۰۵ آذر ماه داغ نیوز |دیروز news list داعش در افغانستان جولان می دهد؟ دیپلماسی ایرانی |دیروز news list تفاهم نامه ی شهرک سلامت و انجمن پزشکان افغانستان هدانا |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان شهیدنیوز |دیروز news list برجام، بشار ، روسیه و روابط با آمریکا در گفتگو با ولایتی سوک |دیروز news list رییس جمهور افغانستان: مسئولان مقصر در سقوط قندوز مجازات می شوند دزنیوز |دیروز news list کشته شدن سه پلیس در استان قندهار در انفجار بمب واحد مرکزی خبر |دیروز news list رییس جمهور افغانستان: مسئولان مقصر در سقوط قندوز مجازات می شوند ایرنا |دیروز news list همکاری شهرداری و انجمن طب افغانستان در حوزه گردشگری سلامت هدانا |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید دولت بهار |دیروز news list صادرات 56 میلیون تن کالای غیرنفتی به خارج از کشور یزد فردا |دیروز news list تفاهم نامه ی شهرک سلامت و انجمن پزشکان افغانستان باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ایجاد کشت فراسرزمینی برای تولید ماهی سردآبی در مناطق آبی افغانستان فارس نیوز |دیروز news list کشته شدن مقام ارشد حزب تحریک طالبان پاکستان در افغانستان موج |دیروز news list افغانستان سخنان نایب رییس مجلس این کشور را درباره داعش بررسی می کند واحد مرکزی خبر |دیروز news list ولایتی: در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم فرهنگ نیوز |دیروز news list ولایتی: در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم مشرق نیوز |دیروز news list حمله تروریستها به ایست بازرسی در مزر افغانستان و پاکستان هدانا |دیروز news list ولایتی: برای مجلس کاندیدا نمی شوم صراط نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم خبرگزاری تسنیم |دیروز news list طرح آموزش مهاجران افغان برای کمک به بازسازی کشورشان اجرا می شود هدانا |دیروز news list همکاری شهرداری و انجمن طب افغانستان در حوزه گردشگری سلامت ایسنا |دیروز news list چهار عضو گروه داعش در غرب استان کابل بازداشت شدند واحد مرکزی خبر |دیروز news list ژنرال کمپل حمله به بیمارستان قندوزرا فاجعه ای قابل اجتناب خواند/تکمیلی واحد مرکزی خبر |دیروز news list امریکا به اشتباهات خود در قندوز اعتراف کرد آواپرس (افغانستان) |دیروز news list قرارداد کاسا-1000 نهایی شد؛ هزینه اجرا 953 میلیون دلار فارس نیوز |دیروز news list کشته شدن 11تن از نیروهای طالبان در جنوب افغانستان news list دستگیری 4 ستیزه جوی داعشی در کابل موج |دیروز news list سفر رئیس جمهور افغانستان به قندوز آریا نیوز |دیروز news list مادر آموزش در افغانستان؛ از مهاجرین پاکستانی تا مدرسه سازی در ۱۳ ولایت فارس نیوز |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان شما نیوز |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان شما نیوز |دیروز news list نگاهی به عناوین برخی رسانه های انگلیسی زبان در فضای مجازی واحد مرکزی خبر |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان مشرق نیوز |دیروز news list حمایت افغانستان از طرح ضد تروریستی روسیه موج |دیروز news list کاهش تجارت خارجی ایران در هشت ماه سال جاری واحد مرکزی خبر |دیروز news list کشته شدن 10 شبه نظامی طالبان در خوست افغانستان آریا نیوز |دیروز news list شیلات خراسان جنوبی در افغانستان ماهیان سرد آبی پرورش می دهد ایرنا |دیروز news list تصاویر/ دیدنی های امروز؛ پنجشنبه زمان نیوز |دیروز news list مقام عالی دولت پاکستان: بزرگان 'پشتون' پاکستان به کابل رفتند ایرنا |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور پیام نورنا |دیروز news list انفجار در شرق افغانستان سه زخمی برجا گذاشت واحد مرکزی خبر |دیروز news list بیش از 14 میلیون زائر پاکستانی از سیستان وبلوچستان راهی کربلا شدند/ زائر سرای امام رضا(ع) موکب مسافران در جنوب شرق کشور است دانا |دیروز news list حمله تروریستها به ایست بازرسی در مزر افغانستان و پاکستان مهر نیوز |دیروز news list ژنرال کمپل حمله به بیمارستان قندوز را فاجعه ای قابل اجتناب خواند واحد مرکزی خبر |دیروز news list تجلیل ادیبان افغان از تلاش های ایران برای توسعه زبان فارسی ایرنا |دیروز news list پیشی گرفتن خودکشی کهنه سربازان آمریکایی از تلفات جنگی علت نیوز |دیروز news list طرح آموزش مهاجران افغان برای کمک به بازسازی کشورشان اجرا می شود ایرنا |دیروز news list هلاکت یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان شهیدنیوز |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان حزب الله نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم پارس نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم/ برجام حاصل یک گفت وگوی ۱۲ ساله است/چشم اندازی برای رابطه ایران و آمریکا وجود ندارد خط امید |دیروز news list توسعه دانشگاه پیام نور در منطقه آغاز شد بویرنیوز |دیروز news list ۱۵ روز میان طالبان زندگی کردم مشهد نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد جارپرس |دیروز news list کشته شدن یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان منبری ها |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور هدانا |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان خدمت |دیروز news list سفر وزیر علوم افغانستان به باکو آریا نیوز |دیروز news list کشته شدن یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان آریا نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم/ چشم اندازی برای رابطه ایران و آمریکا نمی بینم/ بدیلی برای بشار نمی شناسم مشرق نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد + تصویر انتخاب |دیروز news list پزشکان بدون مرز گزارش آمریکا درباره حمله به بیمارستان قندوز را محکوم کرد واحد مرکزی خبر |دیروز news list ارتقای دانشگاه فردوسی به رتبه10درجهان اسلام تابناک |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان خط نیوز |دیروز news list یکی از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید هم اندیشی |دیروز news list توسعه صنعت توریسم درمانی ایران و افغانستان واحد مرکزی خبر |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور باشگاه خبرنگاران |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان خبرگزاری تسنیم |دیروز news list توانمند سازی مهاجرین افغانی با ارائه آموزشهای مهارتی مطبوعات فارس |دیروز news list فرمانده ناتو در افغانستان: نظامیان خاطی آمریکایی تنبیه می شوند واحد مرکزی خبر |دیروز news list سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در افغانستان واحد مرکزی خبر |دیروز news list ۱۱ میل جنگ افزار مختلف النوع در سرپل به پروسهٔ دایاگ تسلیم داده شد پیام آفتاب |دیروز news list صدور 21 میلیون دلار تولیدات صنعتی از خراسان شمالی واحد مرکزی خبر |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد شفاف |دیروز news list آمریکا یک مقام ارشد طالبان پاکستانی را در افغانستان کشت پیام آفتاب |دیروز news list رئیس جمهور افغانستان رهبران مناطق قبایلی پاکستان را به کابل دعوت کرد خبرگزاری تسنیم |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور مهر نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد تابناک |دیروز news list رونق دوباره صادرات طلا از مشهد بعد از ۱۵ سال قدس آنلاین |دیروز news list فرمانده ارشد طالبان به هلاکت رسید فرارو |دیروز news list هلاکت یک فرمانده ارشد طالبان 9 صبح |دیروز news list کشته شدن 10 شبه نظامی طالبان در خوست افغانستان واحد مرکزی خبر |دیروز news list بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه جامع علمی کاربردی آریا نیوز |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید هدانا |دیروز news list بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرگزاری دانشجو |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد هدانا |دیروز news list کشته شدن یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان نسیم آنلاین |دیروز news list سه تن از فرماندهان ارشد طالبان در افغانستان کشته شدند موج |دیروز news list سقوط پهباد آمریکایی در جنوب افغانستان موج |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید باشگاه خبرنگاران |دیروز news list احداث بیمارستان ویژه مهاجران افغانستانی در اصفهان اصفهان شرق |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید مهر نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد تحلیل ایران |دیروز news list سرکرده ارشد طالبان پاکستان کشته شد شیعه نیوز |دیروز news list " خان سعید" مقام ارشدطالبان پاکستان به هلاکت رسید میزان |دیروز news list پیشنهاد ساخت بیمارستان ویژه مهاجرین؛ سالک و مالاریا بلای جان مردم افغانستان فارس نیوز |دیروز news list خدمات رایگان در بیمارستان عسگریه به شهروندان افغانستانی مفتاح نیوز |دیروز news list بازگشایی مدارس تحت کنترل طالبان در هلمند افغانستان آریا نیوز |دیروز news list کشف یک خودروی مملو از مواد منفجره در استان غزنی افغانستان آریا نیوز |دیروز news list افغانستان 8 فروند پهپاد از آمریکا می خرد موج |دیروز news list حمایت از طرح پوتین برای مبارزه با داعش در افغانستان شیعه نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد ایرنا |دیروز news list امضای قرارداد واردات برق از آسیای مرکزی، سرخط روزنامه های پاکستان/ 5 آذر هدانا |دیروز news list برترین دیدنیهای امروز جهان پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ لنگه نیوز |دیروز news list گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان: خشونت و فساد افغانستان را به ستوه آورده است پیام آفتاب |دیروز news list توسعه توریسم درمانی در ایران ضروری است هدانا |دیروز news list انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان: گروه های تندرو در جنگ اطلاعاتی از داعش تقلید می کنند پیام آفتاب |دیروز news list امضای قرارداد واردات برق از آسیای مرکزی، سرخط روزنامه های پاکستان/ 5 آذر ایرنا |دیروز news list خشونت علیه زنان در افغانستان از فرهنگ های قبیلوی نشات می گیرد آواپرس (افغانستان) |دیروز news list توسعه توریسم درمانی در ایران ضروری است ایرنا |دیروز news list جزئیات طرح بیمه مهاجرین افغانستان ساکن ایران اعلام شد/ ثبت نام بیمه سلامت مهاجرین از 10 قوس (آذر) آغاز می شود پیام آفتاب |دیروز news list کرواسی: ورود مهاجران غیر جنگی ممنوع! ایران بالکان |دیروز news list رونمایی از مستند کارگردان مشهدی که ۱۵روز با طالبان زندگی کرد؛ تنها میان طالبان شهرآرا |دیروز news list رونمایی از مستند کارگردان مشهدی که ۱۵روز با طالبان زندگی کرد؛ تنها میان طالبان شهرآرا |دیروز news list عراق و افغانستان، مقصد عمده کالاهای صادراتی یزد یزدی نیوز |دیروز news list کاربرد وکارآفرینی حلقه مفقوده فارغ التحصیلان دانشگاههای افغانستان است هدانا |دیروز news list عراق و افغانستان، مقصد عمده کالاهای صادراتی یزد تابناک |دیروز news list تایید اشتباه آمریکا در هدف قرار دادن بیمارستان قندوز تحلیل ایران |دیروز news list ایران می تواند مقصد گردشگری سلامت افغانستان شود ایسنا |دیروز news list همکاری شهرداری و انجمن طب افغانستان در حوزه گردشگری سلامت ایسنا |دیروز news list اسارت 13نظامی افغان توسط طالبان افغانستان آریا نیوز |دیروز news list تأکید بر گسترش روابط دو جمعیت در زمینه جذب و آموزش داوطلبان روزنامه شهروند |دیروز news list بدون شرح روزنامه شهروند |دیروز news list کشتی سنتی پشتون ها در افغانستان و پاکستان از دریچه دوربین خبرگزاری تسنیم |دیروز news list تایید اشتباه آمریکا در هدف قرار دادن بیمارستان قندوز شما نیوز |دیروز news list توقف صادرات مرغ به عراق و افغانستان

 


گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود. حکیم ارد بزرگ

زیبارویان ، با ادب و منش نیکو ، فرشته و پریزاد می گردند. حکیم ارد بزرگ 

آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم. حکیم ارد بزرگ

آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته بازیگر انتخابات نادرست می شوند ، هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند . حکیم ارد بزرگ

برای ماندگاری یک گروه ، باید دلداده و از خودگذشته بود. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


بکارگیری آشنایان ناکارا ، در یک گردونه کاری ، برآیندی تلخ در پی خواهد داشت .  حکیم ارد بزرگ

چگونه بر کاخ های فرمانروایان گذشته خرده می گیریم ؟ این کاخ ها نماد و نگار سرزمین ما ، در برابر دیگر سرزمینها بوده است . در ارزیابی گذشته ، باید دیدی فراخ داشت. حکیم ارد بزرگ

خبرچینان و بدگویان، بزرگترین آفت های ماندگاری هر گروهی هستند . حکیم ارد بزرگ

در کشوری که احزاب و گروههای سیاسی مردمی وجود ندارند ، انتخابات هر بار ، بیشتر از پیش ، به پلشتی می گراید. حکیم ارد بزرگ

دولتمردان، پیوسته باید در پی بهترین نخبگان سرزمین خویش، برای اداره امور باشند. حکیم ارد بزرگ

دیوانسالاران و مدیران، باید پشتیبان و همراه گروه های مردمی باشند . حکیم ارد بزرگ

سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است. حکیم ارد بزرگ

سرپرست ، باید نماد کارایی و توانمندی باشد. حکیم ارد بزرگ 

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. حکیم ارد بزرگ

آواز مهربانی، از هر سنگ نگاره ای، ماندگار تر است. حکیم ارد بزرگ

همسر خویش را ، به دیدار دوستان زن و مرد تنهای خویش نبریم . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


عشق از آدمی دلاوری پیروز می سازد، نه گوشه گیری غمگین و پریشان. حکیم ارد بزرگ

عشق بخشش می آورد، بخشیدن از همه چیز و مهمتر از همه، زمان را که با ارزشترین داشته ماست. حکیم ارد بزرگ

برای انجام کاری بزرگ، نباید بدنبال رخدادی ناگهانی بود، آرمان بزرگ، با کار و کوشش بدست می آید. حکیم ارد بزرگ

پایداری و کوشش ، کلید هر در بسته است . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher

 


تواناترین آدمیان، بر دلها فرمانروایی می کنند. حکیم ارد بزرگ

همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم ، چرا که دیر یا زود پلشتی وجود آنها ، زندگیمان را نابود خواهد کرد. حکیم ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم. حکیم ارد بزرگ

بسیاری از آدمیان ، اسیر واژگان بد خویش هستند. حکیم ارد بزرگ

زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی ست. حکیم ارد بزرگ

کسی که زبانش پیش از اندیشه اش می جنبد، باید همواره بدنبال دوستان تازه باشد. حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher


همسایگان خوب ، بهترین پشتیبانان ما هستند. حکیم ارد بزرگ

آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ

 

news list ایران هشتمین تولیدکننده عسل در جهان مشرق نیوز |۵:۲۸ news list افزایش 12 برابری تولید در فضای گلخانه نسبت به فضای آزاد باشگاه خبرنگاران |۵:۲۱ news list ایران هشتمین تولیدکننده عسل در جهان میزان |۵:۱۸ news list آشنایی با بزرگ ترین ایستگاه قطار زیر زمینی آسیا همشهری |۴:۳۵ news list آگهی های استخدام 6 آذر 94 باشگاه خبرنگاران |۴:۲۱ news list چرا گزارش کیفی خودروهای داخلی منتشر نشد؟ ایسنا |۴:۰۹ news list کاهش چشمگیر قاچاق میوه/ قاچاق 25 هزار رأس دام ایسنا |۴:۰۹ news list شورای پول و اعتبار فعلاً تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی ندارد تحلیل ایران |۳:۲۸ news list رکود صنعت فولاد تشدید شد/ انباشت 3 میلیون تن فولاد و افزایش قیمت ورق در پی اجرای بسته دولت فارس نیوز |۲:۵۰ news list آخرین اخبار از وضعیت پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه توسعه میزان |۲:۴۹ news list وقتی پر درآمدها فقط بر تعداد خانه های خالی می افزایند باشگاه خبرنگاران |۲:۲۴ news list کیف پول الکترونیکی یکی از راهکارهای انگیزشی حفظ کارت سوخت خبرگزاری تسنیم |۲:۱۶ news list نرخ تورم در آبان ماه 1394 نیز کاهش یافت ارانیکو |۲:۱۴ news list دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست ارز ارانیکو |۲:۱۴ news list پرمصرف ترین لحظات برقی آبان ماه 94+جدول خبرگزاری تسنیم |۱:۵۱ news list افت 11 درصدی تجارت ایران و اروپا پس از امضای برجام مشرق نیوز |۱:۳۴ news list سهم 35 درصدی بهره وری از رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم/ افزایش قیمت حامل های انرژی در برنامه فارس نیوز |۱:۲۶ news list آگهی های استخدام 6 آذر 94 باشگاه خبرنگاران |۱:۲۵ news list کسب درآمدبا طعم سبزی خبرگزاری تسنیم |۱:۱۵ news list شورای پول و اعتبار فعلاً تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی ندارد فارس نیوز |۱:۱۴ news list از واردات 328 هزار دلاری چتر و عصا و شلاق به کشور تا دلایل اجرا نشدن طرح خرید کالای ایرانی مشرق نیوز |۱:۰۶ news list برای روبرو شدن با پدیده ال نینو باید چه کنیم؟ خبر آنلاین |۱:۰۴ news list برای مواجهه با آثار پدیده ال نینو در ایران باید تا بهار آماده باشیم خبرگزاری تسنیم |۰:۵۱ news list آب و هوای کشور تحت تاثیر ال نینو و لانینو ایستانیوز |۰:۴۷ news list زمین گیر شدن هواپیمای ایرباس امارات در اهواز باشگاه خبرنگاران |۰:۴۳ news list تحقق 100 هزار تن صادرات مرغ با تخصیص یارانه به صادرکنندگان باشگاه خبرنگاران |۰:۲۴ news list مشکل اقتصاد فراتر از آن است که با یک بسته رفع شود فارس نیوز |۰:۱۹ news list سیب زمینی های دفن شده سرطان زا بود صراط نیوز |۰:۱۷ news list گره وام ۲۵ میلیونی خودرو باز شد رادیو سهام |۰:۱۵ news list دولتی ها فشار بر تولیدکنندگان را کم کنند نیازی به طرح ویژه خروج از رکود نیست فارس نیوز |۰:۰۷ news list سرانه مصرف شیر ایرانیان، کمتر از نصف میانگین جهانی! بولتن نیوز |۰:۰۲ news list خودروی 2 نفره اسمارت در ایران+تصاویر آفتاب |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ۱۳۹۴ همشهری |دیروز news list داغ ترین اخبار امروز اقتصادی/ پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ جام نیوز |دیروز news list خودروسازان بی بهانه شدند! 9 صبح |دیروز news list توقف صدور پروانه کاغذی در گمرک جام نیوز |دیروز news list تولید 70 درصد فندق کشور در رودسر آناج |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی/بهانه ای برای تاخیر در تحویل خودرو وجود ندارد آناج |دیروز news list ابلاغ شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدانهای نفت و گاز آفتاب |دیروز news list عکس/رهبر انقلاب در کنار آبشار ویکتوریا خبرگزاری دانشجو |دیروز news list غر شدن درب هواپیما سبب تاخیر چند ساعته پرواز+فیلم باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تأکید نعمت زاده بر توسعه صادرات واحدهای صنعتی میزان |دیروز news list خودروی کترینگ ایرباس ایران ایر را شکار کرد/ مسافرگیری پس از 10 ساعت تأخیر میزان |دیروز news list درآمد سالیانه قاچاقچیان کالاهای قاچاق بیش از ۲۰ میلیارد در سال است! بولتن نیوز |دیروز news list گره وام ۲۵ میلیونی خودرو باز شد الف |دیروز news list روسیه تحریم کالاهای ترکیه را کلید زد جام نیوز |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد بولتن نیوز |دیروز news list واردات 900 میلیون دلاری محصولات دارویی باشگاه خبرنگاران |دیروز news list افت 11 درصدی تجارت ایران و اروپا پس از امضای برجام جام نیوز |دیروز news list با همکاری سرپرستی موسسه اعتباری ثامن الحجج سمنان؛توسعه گرمسار سرعت می گیرد اخباربانک |دیروز news list وعده جدید برای زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا جام نیوز |دیروز news list ابلاغ شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید از میدانهای نفت و گاز خبر آنلاین |دیروز news list ساخت مسکن مهر و شهر فروشی اشتباه بزرگی بود تحلیل ایران |دیروز news list کاهش بودجه عمرانی در سال آینده تحلیل ایران |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی/بهانه ای برای تاخیر در تحویل خودرو وجود ندارد باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تجارت آنلاین مغز انسان! صراط نیوز |دیروز news list درآمد قاچاقچیان معادل بودجه عمرانی 2 سال کشور است میزان |دیروز news list تست ساندرو محصول جدید پارس خودرو مهر نیوز |دیروز news list یکه تازی "هما" در تاخیرات پروازی جام نیوز |دیروز news list دعوت سرمایه گذاران خارجی،از برنامه های پساتحریم بخش معدن است تحلیل ایران |دیروز news list بررسی تأثیرکریدور ترانزیتی شمال-جنوب درمراودات اقتصادی ایران تحلیل ایران |دیروز news list استفاده از برج "تر" در ساخت نیروگاه ها به پایان رسید تحلیل ایران |دیروز news list بررسی تاثیر پدیده ال نینو بر اقلیم و بارشهای کشور باشگاه خبرنگاران |دیروز news list گران ترین خودرو جهان را دیده اید؟ +تصاویر جام نیوز |دیروز news list مقایسه هزینه یک سانس سینما با یک وعده هروئین! صراط نیوز |دیروز news list ایجاد کریدور جدید منوط به اخذ اعتبارات/محور چزابه بازسازی شد مهر نیوز |دیروز news list کاهش 45درصدی بودجه عمرانی در سال آینده باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تورم آبان به 14.3 درصد رسید دانا |دیروز news list فیات در ایران ارانیکو |دیروز news list حباب دلار روز به روز بزرگتر می شود فردا نیوز |دیروز news list حراج موتور هواپیما، فقط یک میلیارد تومان خبر آنلاین |دیروز news list ارزمسافری به زائران کربلا تعلق نمی گیرد دانا |دیروز news list انواع شاسی بلند دست دوم در بازار چند؟+جدول جام نیوز |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال 9 صبح |دیروز news list منتظر کاهش ارزش لیره باشید ایستانیوز |دیروز news list علت هشدارهای پی درپی آخوندی چیست؟ دانا |دیروز news list معضلی به نام بالا بودن تلفات شبکه های توزیع برق تحلیل ایران |دیروز news list تاثیر پدیده «ال نینو» بر اقلیم و بارشهای کشور بررسی شد تحلیل ایران |دیروز news list گره وام 25 میلیونی خودرو باز شد جام نیوز |دیروز news list رونمایی از هوندا سیویک کوپه۲۰۱۶ +عکس ایستانیوز |دیروز news list لیلاز:صدای خُرد شدن استخوان مردم را نمی شنوند دانا |دیروز news list راه اندازی بورس ارز، از ایده تا عمل دانا |دیروز news list فردا دو نمایشگاه بین المللی در تهران افتتاح می شود میزان |دیروز news list داعش دختر نوجوان اتریشی را اعدام کرد ایستانیوز |دیروز news list دوئل پوتین و اردوغان! (کاریکاتور) ایستانیوز |دیروز news list سوییت در تهران چند؟ +جدول جام نیوز |دیروز news list برای داشتن عمر طولانی لاغر شوید ایستانیوز |دیروز news list بازار سرمایه در شرایط شکننده قرار دارد ایستانیوز |دیروز news list سهم مناطق مختلف تهران از معاملات مسکن دانا |دیروز news list بازار سرمایه در شرایط شکننده قرار دارد دانا |دیروز news list سهم مناطق مختلف تهران از معاملات مسکن ایستانیوز |دیروز news list اختلاس 160 میلیارد تومانی مربوط به خارج از وزارت نفت است سراج24 |دیروز news list پنجشنبه ۵ آذر | افزایش دلار در بازار آزاد ارز همشهری |دیروز news list قیمت انواع دریل در بازار تهران؟ +جدول ایستانیوز |دیروز news list راه اندازی بورس ارز، از ایده تا عمل ایستانیوز |دیروز news list نمایش ۲۰ یوریویی جدید حساب من |دیروز news list گروه های تلگرام از امروز ویژه شد طلا |دیروز news list عکس/ عجیب ترین نقاشی روی یک پراید طلا |دیروز news list جالب ترین هدیه های سیاسی +عکس ایستانیوز |دیروز news list تبدیل وضعیت 3400 مربی فنی وحرفه ای کشور تا پایان امسال فارس نیوز |دیروز news list قیمت سکه و ارز جام نیوز |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال طلا |دیروز news list دلار دولتی 3000 تومان شد/ رکورد شکست طلا |دیروز news list ۳۹ بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند طلا |دیروز news list دوست داشتنی ترین خودروهای نمایشگاه خودرو «گوانجو» خبر آنلاین |دیروز news list پیگیری برقی کردن قطار تهران - مشهد/ توسعه فرودگاه شاهرود در دست بررسی است فارس نیوز |دیروز news list توصیه های هواشناسی به کشاورزان ایستانیوز |دیروز news list خودروی 2 نفره اسمارت در ایران +عکس جمهوریت |دیروز news list داماد اردوغان وزیر شد +عکس ایستانیوز |دیروز news list داماد اردوغان وزیر شد +عکس ایستانیوز |دیروز news list آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا پایان سال جمهوریت |دیروز news list سیاست بانک مرکزی اروپا برای افزایش تورم به ضرر قیمت طلا خواهد بود طلا |دیروز news list قیمت روز انواع مدل های پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ +جدول ایستانیوز |دیروز news list خودروی ۲ نفره اسمارت در ایران +عکس ایستانیوز |دیروز news list برگزاری نشست تامین مالی و بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۶ تحلیل ایران |دیروز news list افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی تحلیل ایران |دیروز news list ایران در زمان پهلوی +عکس ایستانیوز |دیروز news list اهداف هشتگانه سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری واحد مرکزی خبر |دیروز news list بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را اعلام کرد فردا نیوز |دیروز news list زنان داعش در انگلیس لو رفتند +عکس ایستانیوز |دیروز news list بیشترین فروش موبایل مختص چه برندی است؟ جام نیوز |دیروز news list قیمت روز سوییت در تهران؟ +جدول ایستانیوز |دیروز news list بیانیه انگلیس درباره قطعنامه ضدایرانی ایستانیوز |دیروز news list رابطه مستقیم قیمت فلزات گرانبها با نرخ دلار/ چرا نقره کمیاب شد؟ انتخاب |دیروز news list عوامل پنهانِ افسردگی ایستانیوز |دیروز news list نرخ تورم آبان ماه کاهش یافت ایستانیوز |دیروز news list امضاء تفاهم همکاری اتاق های بازرگانی ایران و ترکیه تحلیل ایران |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه ۱۳۹۴ تحلیل ایران |دیروز news list تایید طرح حمایت از صنعت برق کشور توسط شورای نگهبان انتخاب |دیروز news list گروه های تلگرام از امروز ویژه شد اقتصاد پرس |دیروز news list بررسی تأثیر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در مراودات اقتصادی ایران و روسیه اقتصاد پرس |دیروز news list بیشترین فروش موبایل مختص چه برندی است؟ اقتصاد پرس |دیروز news list وام خودرو برای نجات سایپا و ایران خودرو بود جمهوریت |دیروز news list تاثیر پدیده «ال نینو» بر اقلیم و بارشهای کشور بررسی شد اقتصاد پرس |دیروز news list کاهش 1000 تومانی سکه دربازار آزاد دانا |دیروز news list عرضه مازاد سنگ آهن ادامه خواهد داشت اقتصاد پرس |دیروز news list عملیات نجات خلبان روس زیر نظر سردار سلیمانی و با کماندوهای حزب الله و سوریه انجام شد اقتصاد پرس |دیروز news list حضور ایران در جمع صادرکنندگان نفت به نفع بازار خواهد بود واحد مرکزی خبر |دیروز news list اوج فعالیت ال نینو تا پایان آذرماه است اقتصاد پرس |دیروز news list نظارت بر محصولات وارداتی از ترکیه را چند برابر می کنیم اقتصاد پرس |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد اقتصاد پرس |دیروز news list پس از ال نینو باید منتظر لانینو باشیم اقتصاد پرس |دیروز news list ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت اقتصاد پرس |دیروز news list رشد 10 درصدی خدمات تجارت الکترونیک در کشور اقتصاد پرس |دیروز news list کاهش 10درصد صادرات غیرنفتی در سال جاری میزان |دیروز news list مهم ترین اخبار اقتصادی امروز 5 آذر باشگاه خبرنگاران |دیروز news list استمرار کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تشکیل بورس ارز صبحانه آنلاین |دیروز news list تشکیل سه کارگروه برای برون رفت از مشکلات طرح تحول سلامت بولتن نیوز |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد 9 صبح |دیروز news list تورم آبان به 14.3 درصد رسید جام نیوز |دیروز news list رابطه مستقیم قیمت فلزات گرانبها با نرخ دلار/ چرا نقره کمیاب شد؟ خبر آنلاین |دیروز news list مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در کنفرانس تهران رونمایی می شود واحد مرکزی خبر |دیروز news list واحدهای صنعتی توان خود را بر روی صادرات بگذارند باشگاه خبرنگاران |دیروز news list بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی در سال 2016 ارز ارانیکو |دیروز news list رونمایی از هوندا سیویک کوپه2016 +عکس دانا |دیروز news list گره وام 25 میلیونی خودرو باز شد دانا |دیروز news list اهداف هشتگانه سومین نشست تخصصی کارگروه منطقه ای بهسازی مناطق نابسامان شهری پنجشنبه ? آذر ???? - ??:?? - مسکن و شهرسازی واحد مرکزی خبر |دیروز news list ۳۹ بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند جام نیوز |دیروز news list قیمت واقعی دلار چند است؟ دانا |دیروز news list قیمت گوشت گوساله و گوسفندی + جدول انتخاب |دیروز news list نرخ 24 ارز افزایش یافت باشگاه خبرنگاران |دیروز news list تسهیلات دولت به صنایع کوچک و بزرگ 9 صبح |دیروز news list بازشدن پای فرزند وزیراصلاحات در موضوع دکل نفتی صراط نیوز |دیروز news list نباید دام اصیل بومی زیر سایه واردات گم شود مهر نیوز |دیروز news list بهای طلا در بازار لندن افزایش یافت واحد مرکزی خبر |دیروز news list قیمت گوشت گوساله و گوسفندی + جدول باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ارزمسافری به زائران کربلا تعلق نمی گیرد باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ارزش یورو برابر دلار و برخی دیگر از ارزهای معتبر جهان کاهش یافت واحد مرکزی خبر |دیروز news list عملیات نجات خلبان روس زیر نظر سردار سلیمانی و با کماندوهای حزب الله و سوریه انجام شد طلا |دیروز news list سقف تولید اوپک به روزانه 31 میلیون بشکه می رسد اقتصاد پرس |دیروز news list افزایش درصد غرامت پرداختی به کشاورزان بیمه گذار اقتصاد پرس |دیروز news list آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تاپایان سال اقتصاد پرس |دیروز news list روزی که رویای تک نرخی شدن سرانجام در بخشی از اقتصاد محقق شد اقتصاد پرس |دیروز news list بانک مرکزی اعلام کرد: تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد آفتاب |دیروز news list ثبت نام آزمون پایه 3 ورود به حرفه مهندسی اغاز می شود واحد مرکزی خبر |دیروز news list کاهش کیفیت هوا در چهار شهر واحد مرکزی خبر |دیروز news list منابعی برای توسعه کریدورها وجود ندارد میزان |دیروز news list عده ای رانت خوار با خرید شرکت ماشین سازی سعی در تصاحب املاک این شرکت دارند/ ماشین سازی را واگذار کنند کارخانه تعطیل می شود/ عدم حمایت دولت از صنایع مادر آناج |دیروز news list سقوط شدید لیر ترکیه جام نیوز |دیروز news list نعمت زاده : واحدهای صنعتی توان خود را بر روی صادرات بگذارند واحد مرکزی خبر |دیروز news list ۳۹ بازرگان ترکیه از روسیه «اخراج» شدند فردا نیوز |دیروز news list مسکن قسطی به بازار می آید 598 |دیروز news list بانک مرکزی اعلام کرد: تامین مالی وام 25 میلیونی خودرو آغاز شد خبر آنلاین |دیروز news list تاثیر پدیده «ال نینو» بر اقلیم و بارشهای کشور بررسی شد فارس نیوز |دیروز news list سدهای کارون مانع بروز سیلاب در خوزستان شد واحد مرکزی خبر |دیروز news list بسیج یعنی پیشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی پولی مالی |دیروز news list روسیه بازرگانان ترک را توقیف کرد/ منع ترخیص محموله های ترکیه ای انتخاب |دیروز news list ساخت مسکن مهر و شهر فروشی اشتباه بزرگی بود/چرا یک بلیت هواپیمایی با نرخ های متفاوتی فروخته می شود؟ باشگاه خبرنگاران |دیروز news list نجات صنعت زنبورداری در گرو واردات ملکه اصلاح نژاد شده باشگاه خبرنگاران |دیروز news list روسیه 6 کشتی ترکیه را توقیف کرد جام نیوز |دیروز news list آیا لازم است در زمستان موتور "خودرو" را گرم کنیم؟ طلا |دیروز news list بررسی تأثیر کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در مراودات اقتصادی ایران و روسیه فارس نیوز |دیروز news list رویای انرژی هسته ای در خاورمیانه ارانیکو |دیروز news list سهم نیم درصدی خودرو از کل تسهیلات صنعت ایسنا |دیروز news list آیت الله مکارم: موقوفه ها را نجات دهید دانا |دیروز news list تامین مالی وام 25 میلیون تومانی خودرو آغاز شد جام جم آنلاین |دیروز news list برگزاری ۱۸ جلسه ستاد تسهیلات برای رفع موانع تولید در همدان مهر نیوز |دیروز news list فراخوان مجدد تویوتا برای 1.6 میلیون خودرو جام نیوز |دیروز news list قیمت سکه و ارز پنجشنبه/ دلار ۳۶۳۵ تومان شد news list در بخش تیمی می توانیم سهمیه المپیک بگیریم/در تیر طلایی نتیجه را باختم فارس نیوز |۵:۲۸ news list بانوان جواب اعتماد ما را دادند/ در بخش تالو دچار عقب ماندگی هستیم برنا نیوز |۵:۲۴ news list تیم زنجان با توسعه جوان گرایی در لیگ ها شرکت می کند باشگاه خبرنگاران |۵:۲۲ news list تصاویر خاطره ساز/ سه ستاره ایرانی هامبورگ مشرق نیوز |۵:۱۲ news list سلیمانی: با سهل انگاری ممکن بود بازی را واگذار کنیم/شروع خوبی داشتیم فارس نیوز |۴:۵۳ news list توصیه ابراهیموویچ به آبراموویچ سایت هواداران فوتبال |۴:۴۵ news list تغییر مدیریت چیزی را عوض نمی کند/ ساختار فدراسیون باید تغییر کند برنا نیوز |۴:۴۰ news list فوتبال و جادوی شماره ها؛ بخش اول، شماره 10 ورزش11 |۴:۳۵ news list چلسی و مورینیو بدنبال هافبک فرانسوی میزان |۴:۳۵ news list پوستر اختصاصی متاورزش؛ سوپرمنی به نام سید مهدی رحمتی سایت هواداران فوتبال |۴:۲۷ news list ارتقای اخلاق و فرهنگ جوانمردی جزو برنامه های اصلی ما است باشگاه خبرنگاران |۴:۲۲ news list به گفته کانادا کوپه: گواردیولا سال آینده به منچستر سیتی می رود ورزش11 |۴:۱۹ news list واکنش تند بهروز رهبری فرد به اظهارات مجری صدا و سیما ورزش11 |۴:۰۴ news list جدیدترین دوپینگ کشنده در فوتبال ایران افکار نیوز |۴:۰۱ news list فیلم | نمایش مهارت های شگفت انگیز جیمز (خامس ) رودریگز پارس فوتبال |۳:۴۰ news list کلوپ ناراضی از داور دیدار لیورپول و بوردو ورزش11 |۳:۳۱ news list عکس سلفی بازیگر کیمیا با عادل فردوسی پور افکار نیوز |۳:۲۹ news list رحمتی،نامزد بلندترین شیرجه سال + عکس/ستاره این فصل استقلال به سختی خودش را به بازی ها می رساند. سایت هواداران فوتبال |۳:۲۵ news list فوتبال ایران در تسخیر 2 استقلال سایت هواداران فوتبال |۳:۲۵ news list توصیه ابراهیموویچ به آبراموویچ باشگاه خبرنگاران |۳:۲۲ news list کولر: شکست دورتموند مرا متعجب کرد! ورزش11 |۳:۱۲ news list رونالدو: ناکامی در ال کلاسیکو را فراموش کردیم میزان |۳:۰۹ news list تصویری از فرزند ستاره ملی پوش والیبال خبر آنلاین |۳:۰۴ news list فیلم | مهارت های جادویی - لوئیس سوارز - زلاتان ابراهیموویچ- ادن آزار - لیونل مسی - کریستیانو رونالدو - مارکو رویس پارس فوتبال |۳:۰۱ news list فروتن: جایگاه نیروی زمینی قعر جدول نیست باشگاه خبرنگاران |۳:۰۰ news list اسماعیلی: سپاهان را جهانی می کنیم باشگاه خبرنگاران |۳:۰۰ news list اسلامی: نیروی زمینی واقعی را یک ماه بعد ببینید باشگاه خبرنگاران |۳:۰۰ news list صعود لیورپول و پیروزی ناپولی در لیگ اروپا ایسنا |۲:۵۹ news list درگیری هواداران بروژ با پلیس + عکس ورزش11 |۲:۵۵ news list کاریکاتور/ طوفانی که از آمریکای جنوبی سرچشمه گرفت و آسمان اروپا را گلباران کرد! مشرق نیوز |۲:۴۴ news list رحمتی پور: عابدینی شیمیدر را هدایت نمی کند باشگاه خبرنگاران |۲:۴۱ news list پوچینیتو: من خوشحالم از اینکه چلسی کین را می خواهد، اما او میل به ماندن دارد ورزش11 |۲:۳۹ news list لیورپول و ویارئال صعودکردند/ سرنوشت مارسی به روزآخر کشید تحلیل ایران |۲:۳۲ news list آلکمار باخت و از صعود بازماند/ لاتزیو و تاتنهام صعود کردند تحلیل ایران |۲:۳۲ news list توضیحات صالح درباره اتفاقات جنجالی روز گذشته مشرق نیوز |۲:۲۴ news list ادن هازارد نفر سوم لیست 100 بازیکن بر سال 2015 از نگاه کارشناسان ورزش 11 ورزش11 |۲:۲۲ news list تولد 74 سالگی موفق ترین سرمربی تاریخ در اوج باشگاه خبرنگاران |۲:۲۰ news list شاهین طبع: نیروی زمینی انگیزه زیادی داشت باشگاه خبرنگاران |۲:۲۰ news list تظاهرات و درگیری هواداران بروخه با پلیس (عکس) طرفداری |۲:۱۸ news list فیلم | کریستیانو رونالدو و یک بچه شگفت زده در خیابان مادرید پارس فوتبال |۲:۱۸ news list خودروی لوکس؛ عامل مصدومیت گران ترین فوتبالیست جهان! مشرق نیوز |۲:۱۲ news list ادعای بازیکن جوان تیم ملی مشرق نیوز |۲:۰۹ news list کریستیانو رونالدو نفر دوم لیست 100 بازیکن بر سال 2015 از نگاه کارشناسان ورزش 11 ورزش11 |۲:۰۴ news list دورتموند باخت، روبین کازان بدون حقیقی برد / آلکمار با جهانبخش باخت و از صعود بازماند مشرق نیوز |۲:۰۴ news list فیلم | شاهکار _کریستیانو رونالدو در مقابل لیونل مسی پارس فوتبال |۲:۰۲ news list افتخار تاریخی برای دی ماریا میزان |۲:۰۱ news list آغاز به کار مجدد خراسان رضوی در دراگون بوت باشگاه خبرنگاران |۲:۰۰ news list ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (79) طرفداری |۱:۵۸ news list حمله تند رهبری فرد به یک مجری تلویزیونی طرفداری |۱:۵۸ news list عذرخواهی وزنه بردار ایرانی/ ببخشید نتوانستم توقعات را برآورده کنم news list لیگ اروپا/ لیورپول در خانه با دو گل از سد بوردو گذشت کاپ |۱:۵۶ news list لیگ اروپا/ شب پیروزی آژاکس و فنرباغچه در گروه A کاپ |۱:۵۶ news list نصاویری از شب سرد لیگ اروپا/ پیروزی لک لک ها و شکست سخت دورتموند خبر آنلاین |۱:۵۵ news list لیورپول، آژاکس، مارسی و ناپولی پیروز شدند نسیم آنلاین |۱:۵۱ news list رئیس کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی، از سِمتش استعفا داد طرفداری |۱:۵۰ news list لیورپول و ویارئال صعود کردند/ سرنوشت المپیک مارسی به روز آخر کشیده شد خبرگزاری تسنیم |۱:۴۸ news list رئیس فدراسیون برزیل از کمیته اجرایی فیفا استعفا داد ورزش11 |۱:۴۷ news list آنچلوتی:ترکیب بنیتز در ال کلاسیکو مشکلی نداشت مشرق نیوز |۱:۴۵ news list علی هاشمی:به میادین بزرگ بعدی فکر می کنم ایسنا |۱:۴۵ news list هاشمی: امید داشتم مقامی بهتر از هشتمی به دست بیاورم/ توکلی تحت فشار بود خبرگزاری تسنیم |۱:۴۰ news list پیروزی لیورپول مقابل بوردو د در لیگ اروپا ورزش سه |۱:۳۹ news list لیورپول 2 - 1 بوردو؛ صعود قرمزها با درخشش بنتکه طرفداری |۱:۳۷ news list لیورپول در آنفیلد مقدمات صعود را چید/پنجمین برد پیاپی ناپولی؛امیدهای آژاکس زنده ماند فارس نیوز |۱:۳۲ news list لیورپول 2-1 بوردو؛ لک لک ها صدر گروه B را احاطه کردند ورزش11 |۱:۳۱ news list لیونل مسی بهترین بازیکن سال 2015 از نگاه کارشناسان سایت ورزش 11 ورزش11 |۱:۳۱ news list از سرگیری تمرینات آلابا ورزش11 |۱:۳۱ news list فیلم | گل دوم لیورپول در بازی لیورپول و بوردو (کریستین بنتکه) پارس فوتبال |۱:۲۹ news list بروخه ۰ - ۱ ناپولی؛ سیزدهمین پیروزی در پانزدهمین بازی، دستاورد یک مربی دیوانه! طرفداری |۱:۲۹ news list یوفا تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان را اعلام کرد +عکس مشرق نیوز |۱:۲۸ news list علی هاشمی: تمام تلاشم را کردم/ اولین تجربه ام بود اما دست بسته نبودم فارس نیوز |۱:۲۵ news list اسلامی: زمانی ما را متهم می کردند، اما حالا صدرنشینان لیگ هم سرخ پوستی بسکتبال بازی می کنند فارس نیوز |۱:۲۵ news list سوت های زیاد داوران در بازی تأثیر گذاشت/ باخت ما فنی نبود فارس نیوز |۱:۲۵ news list فیلم | انیمیشن فوتبال - آخرین فوتبال بازی رونالدو، نیمار جونیور، رونی، زلاتان، اینیستا پارس فوتبال |۱:۲۳ news list اظهار نظر جالب زلاتان درباره بازی در بارسلونا/ مثل پلی استیشن بود! خبر آنلاین |۱:۲۲ news list برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور اسلالوم باشگاه خبرنگاران |۱:۲۲ news list شکست دور از انتظار تیم ملی فوتسال بانوان مشرق نیوز |۱:۲۰ news list استعفای رئیس فدراسیون برزیل ازکمیته اجرایی فیفا ورزش سه |۱:۱۹ news list هشتمی هاشمی در مسابقات جهانی وزنه برداری مشرق نیوز |۱:۱۸ news list بانوان فوتسالیست ایران بازهم باختند خبرگزاری تسنیم |۱:۱۸ news list کلوپ: باید منتظر جواب تست های پزشکی استوریج باشیم طرفداری |۱:۱۶ news list آلکمار با جهانبخش باخت و از صعود بازماند مشرق نیوز |۱:۱۴ news list استوریج از جراحت پایش اسکن می گیرد ورزش11 |۱:۱۲ news list ونگر: زمان استراحت سانچز هنوز فرا نرسیده است ورزش11 |۱:۱۲ news list علی هاشمی هشتم شد مهر نیوز |۱:۱۱ news list تیم ملی والیبال بانوان روسیه به ترکیه می رود فارس نیوز |۱:۰۸ news list آلابا تمرین با توپ را از سر گرفت طرفداری |۱:۰۴ news list وزنه برداری قهرمانی جهان؛ عمکلرد معمولی نماینده جوان ایران طرفداری |۱:۰۴ news list عطایی: در روزی که ارومیه خوب نبود، ما هم بد بازی کردیم/ متاسفانه برخی قوانین خام است فارس نیوز |۱:۰۱ news list نوروزی: فکر صعود به دسته یک جهان را در سر داریم باشگاه خبرنگاران |۱:۰۰ news list تیم ملی ایران مقابل کاستاریکا بازی را واگذار کرد باشگاه خبرنگاران |۱:۰۰ news list اریکسون، رونی را به لیگ فوتبال چین دعوت کرد افکار نیوز |۰:۵۹ news list عکس/ 10 کفش به یادماندنی تاریخ فوتبال مشرق نیوز |۰:۵۸ news list عصبانیت هوملس از انتقادات: همه به دنبال اشتباهات من می گردند! طرفداری |۰:۵۶ news list رقم فسخ قرارداد نیمار به یک میلیارد یورو خواهد رسید مشرق نیوز |۰:۵۶ news list بارترا: انریکه شباهات زیادی به گواردیولا دارد ورزش11 |۰:۵۵ news list لاتزیو با شکست فینالیست سال قبل صدرنشین شد ورزش11 |۰:۵۵ news list ناراحتی جرارد از تعلل لیورپول در خرید جانشین اش ورزش سه |۰:۵۲ news list هاشمی در دوضرب و مجموع هشتم جهان شد فارس نیوز |۰:۵۲ news list هاشمی در دوضرب و مجموع هشتم جهان شد خبرگزاری تسنیم |۰:۵۰ news list تیم ملی فوتسال بانوان مقابل کاستاریکا مغلوب شد news list افزایش حضور گروه های افراطی در شبکه های اجتماعی افغانستان خبرگزاری آنا |۵:۳۹ news list سالانه 28 میلیارد دلار مواد مخدر از افغانستان به غرب اروپا قاچاق می شود واحد مرکزی خبر |۵:۲۳ news list داعش، بازی خطرناک آمریکا و همپیمانانش در منطقه آریا نیوز |۱:۳۱ news list همکاری سفارت آمریکا در کابل با تروریست ها آریا نیوز |۱:۳۱ news list برکناری مقامات قندوز به دستور رئیس جمهور افغانستان تحلیل ایران |۱:۰۱ news list لب دوزی پناهجویان ایرانی درمرز یونان +عکس تابناک |۰:۱۸ news list مقامات قندوز برکنار شدند پارس نیوز |۰:۰۳ news list برجام حاصل یک گفت وگوی ۱۲ ساله است/چشم اندازی برای رابطه ایران و آمریکا وجود ندارد هم اندیشی |دیروز news list برکناری مقامات قندوز به دستور رئیس جمهور افغانستان مهر نیوز |دیروز news list ولایتی:در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم آرمان پرس |دیروز news list برکناری مقامات امنیتی در افغانستان صراط نیوز |دیروز news list برکناری مقامات امنیتی در افغانستان شبکه خبر |دیروز news list گزارش شبکه اینترنتی ریل نیوز: عربستان، بزرگترین حامی تروریسم در جهان باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ریل نیوز: بزرگترین حامی تروریسم در جهان عربستان سعودی است واحد مرکزی خبر |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور راسخون |دیروز news list برخی به دنبال برگرداندن آمریکا از پنجره هستند/پنجره رابادستان قطع شده جانبازمان می بندیم دانا |دیروز news list صادرات مرغ به عراق و افغانستان متوقف شد / افت شدید قیمت در بازار داغ نیوز |دیروز news list بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه جامع علمی کاربردی گفتمان نیوز |دیروز news list اشرف غنی تعدادی از مقامات دستگاه امنیت ملی افغانستان را برکنار کرد واحد مرکزی خبر |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم سراج24 |دیروز news list افتتاح خط لوله تاپی به تعویق افتاد موج |دیروز news list ماجرای جواب دندان شکن الهام چرخنده در مورد آرایش آنجلینا جولی! +فیلم جام نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم/ برجام حاصل یک گفت وگوی ۱۲ ساله است/بدیلی برای بشار نمی شناسم آشخانه |دیروز news list دیدنی های امروز؛ پنجشنبه ۰۵ آذر ماه داغ نیوز |دیروز news list داعش در افغانستان جولان می دهد؟ دیپلماسی ایرانی |دیروز news list تفاهم نامه ی شهرک سلامت و انجمن پزشکان افغانستان هدانا |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان شهیدنیوز |دیروز news list برجام، بشار ، روسیه و روابط با آمریکا در گفتگو با ولایتی سوک |دیروز news list رییس جمهور افغانستان: مسئولان مقصر در سقوط قندوز مجازات می شوند دزنیوز |دیروز news list کشته شدن سه پلیس در استان قندهار در انفجار بمب واحد مرکزی خبر |دیروز news list رییس جمهور افغانستان: مسئولان مقصر در سقوط قندوز مجازات می شوند ایرنا |دیروز news list همکاری شهرداری و انجمن طب افغانستان در حوزه گردشگری سلامت هدانا |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید دولت بهار |دیروز news list صادرات 56 میلیون تن کالای غیرنفتی به خارج از کشور یزد فردا |دیروز news list تفاهم نامه ی شهرک سلامت و انجمن پزشکان افغانستان باشگاه خبرنگاران |دیروز news list ایجاد کشت فراسرزمینی برای تولید ماهی سردآبی در مناطق آبی افغانستان فارس نیوز |دیروز news list کشته شدن مقام ارشد حزب تحریک طالبان پاکستان در افغانستان موج |دیروز news list افغانستان سخنان نایب رییس مجلس این کشور را درباره داعش بررسی می کند واحد مرکزی خبر |دیروز news list ولایتی: در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم فرهنگ نیوز |دیروز news list ولایتی: در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم مشرق نیوز |دیروز news list حمله تروریستها به ایست بازرسی در مزر افغانستان و پاکستان هدانا |دیروز news list ولایتی: برای مجلس کاندیدا نمی شوم صراط نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم خبرگزاری تسنیم |دیروز news list طرح آموزش مهاجران افغان برای کمک به بازسازی کشورشان اجرا می شود هدانا |دیروز news list همکاری شهرداری و انجمن طب افغانستان در حوزه گردشگری سلامت ایسنا |دیروز news list چهار عضو گروه داعش در غرب استان کابل بازداشت شدند واحد مرکزی خبر |دیروز news list ژنرال کمپل حمله به بیمارستان قندوزرا فاجعه ای قابل اجتناب خواند/تکمیلی واحد مرکزی خبر |دیروز news list امریکا به اشتباهات خود در قندوز اعتراف کرد آواپرس (افغانستان) |دیروز news list قرارداد کاسا-1000 نهایی شد؛ هزینه اجرا 953 میلیون دلار فارس نیوز |دیروز news list کشته شدن 11تن از نیروهای طالبان در جنوب افغانستان news list دستگیری 4 ستیزه جوی داعشی در کابل موج |دیروز news list سفر رئیس جمهور افغانستان به قندوز آریا نیوز |دیروز news list مادر آموزش در افغانستان؛ از مهاجرین پاکستانی تا مدرسه سازی در ۱۳ ولایت فارس نیوز |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان شما نیوز |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان شما نیوز |دیروز news list نگاهی به عناوین برخی رسانه های انگلیسی زبان در فضای مجازی واحد مرکزی خبر |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان مشرق نیوز |دیروز news list حمایت افغانستان از طرح ضد تروریستی روسیه موج |دیروز news list کاهش تجارت خارجی ایران در هشت ماه سال جاری واحد مرکزی خبر |دیروز news list کشته شدن 10 شبه نظامی طالبان در خوست افغانستان آریا نیوز |دیروز news list شیلات خراسان جنوبی در افغانستان ماهیان سرد آبی پرورش می دهد ایرنا |دیروز news list تصاویر/ دیدنی های امروز؛ پنجشنبه زمان نیوز |دیروز news list مقام عالی دولت پاکستان: بزرگان 'پشتون' پاکستان به کابل رفتند ایرنا |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور پیام نورنا |دیروز news list انفجار در شرق افغانستان سه زخمی برجا گذاشت واحد مرکزی خبر |دیروز news list بیش از 14 میلیون زائر پاکستانی از سیستان وبلوچستان راهی کربلا شدند/ زائر سرای امام رضا(ع) موکب مسافران در جنوب شرق کشور است دانا |دیروز news list حمله تروریستها به ایست بازرسی در مزر افغانستان و پاکستان مهر نیوز |دیروز news list ژنرال کمپل حمله به بیمارستان قندوز را فاجعه ای قابل اجتناب خواند واحد مرکزی خبر |دیروز news list تجلیل ادیبان افغان از تلاش های ایران برای توسعه زبان فارسی ایرنا |دیروز news list پیشی گرفتن خودکشی کهنه سربازان آمریکایی از تلفات جنگی علت نیوز |دیروز news list طرح آموزش مهاجران افغان برای کمک به بازسازی کشورشان اجرا می شود ایرنا |دیروز news list هلاکت یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان شهیدنیوز |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان حزب الله نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم پارس نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم/ برجام حاصل یک گفت وگوی ۱۲ ساله است/چشم اندازی برای رابطه ایران و آمریکا وجود ندارد خط امید |دیروز news list توسعه دانشگاه پیام نور در منطقه آغاز شد بویرنیوز |دیروز news list ۱۵ روز میان طالبان زندگی کردم مشهد نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد جارپرس |دیروز news list کشته شدن یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان منبری ها |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور هدانا |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان خدمت |دیروز news list سفر وزیر علوم افغانستان به باکو آریا نیوز |دیروز news list کشته شدن یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان آریا نیوز |دیروز news list در انتخابات مجلس کاندیدا نمی شوم/ چشم اندازی برای رابطه ایران و آمریکا نمی بینم/ بدیلی برای بشار نمی شناسم مشرق نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد + تصویر انتخاب |دیروز news list پزشکان بدون مرز گزارش آمریکا درباره حمله به بیمارستان قندوز را محکوم کرد واحد مرکزی خبر |دیروز news list ارتقای دانشگاه فردوسی به رتبه10درجهان اسلام تابناک |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان خط نیوز |دیروز news list یکی از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید هم اندیشی |دیروز news list توسعه صنعت توریسم درمانی ایران و افغانستان واحد مرکزی خبر |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور باشگاه خبرنگاران |دیروز news list اخبار ضد و نقیض از کشته شدن سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان خبرگزاری تسنیم |دیروز news list توانمند سازی مهاجرین افغانی با ارائه آموزشهای مهارتی مطبوعات فارس |دیروز news list فرمانده ناتو در افغانستان: نظامیان خاطی آمریکایی تنبیه می شوند واحد مرکزی خبر |دیروز news list سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در افغانستان واحد مرکزی خبر |دیروز news list ۱۱ میل جنگ افزار مختلف النوع در سرپل به پروسهٔ دایاگ تسلیم داده شد پیام آفتاب |دیروز news list صدور 21 میلیون دلار تولیدات صنعتی از خراسان شمالی واحد مرکزی خبر |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد شفاف |دیروز news list آمریکا یک مقام ارشد طالبان پاکستانی را در افغانستان کشت پیام آفتاب |دیروز news list رئیس جمهور افغانستان رهبران مناطق قبایلی پاکستان را به کابل دعوت کرد خبرگزاری تسنیم |دیروز news list راه اندازی ۳ شعبه دانشگاه علمی کاربردی در خارج از کشور مهر نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد تابناک |دیروز news list رونق دوباره صادرات طلا از مشهد بعد از ۱۵ سال قدس آنلاین |دیروز news list فرمانده ارشد طالبان به هلاکت رسید فرارو |دیروز news list هلاکت یک فرمانده ارشد طالبان 9 صبح |دیروز news list کشته شدن 10 شبه نظامی طالبان در خوست افغانستان واحد مرکزی خبر |دیروز news list بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه جامع علمی کاربردی آریا نیوز |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید هدانا |دیروز news list بازدید وزیر تحصیلات عالی افغانستان از دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرگزاری دانشجو |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد هدانا |دیروز news list کشته شدن یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان نسیم آنلاین |دیروز news list سه تن از فرماندهان ارشد طالبان در افغانستان کشته شدند موج |دیروز news list سقوط پهباد آمریکایی در جنوب افغانستان موج |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید باشگاه خبرنگاران |دیروز news list احداث بیمارستان ویژه مهاجران افغانستانی در اصفهان اصفهان شرق |دیروز news list «خان سید سجنا» از فرماندهان ارشد طالبان به هلاکت رسید مهر نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد تحلیل ایران |دیروز news list سرکرده ارشد طالبان پاکستان کشته شد شیعه نیوز |دیروز news list " خان سعید" مقام ارشدطالبان پاکستان به هلاکت رسید میزان |دیروز news list پیشنهاد ساخت بیمارستان ویژه مهاجرین؛ سالک و مالاریا بلای جان مردم افغانستان فارس نیوز |دیروز news list خدمات رایگان در بیمارستان عسگریه به شهروندان افغانستانی مفتاح نیوز |دیروز news list بازگشایی مدارس تحت کنترل طالبان در هلمند افغانستان آریا نیوز |دیروز news list کشف یک خودروی مملو از مواد منفجره در استان غزنی افغانستان آریا نیوز |دیروز news list افغانستان 8 فروند پهپاد از آمریکا می خرد موج |دیروز news list حمایت از طرح پوتین برای مبارزه با داعش در افغانستان شیعه نیوز |دیروز news list یکی از سرکردگان ارشد طالبان پاکستان کشته شد ایرنا |دیروز news list امضای قرارداد واردات برق از آسیای مرکزی، سرخط روزنامه های پاکستان/ 5 آذر هدانا |دیروز news list برترین دیدنیهای امروز جهان پنج شنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ لنگه نیوز |دیروز news list گزارش محرمانه وزارت امور خارجه آلمان: خشونت و فساد افغانستان را به ستوه آورده است پیام آفتاب |دیروز news list توسعه توریسم درمانی در ایران ضروری است هدانا |دیروز news list انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان: گروه های تندرو در جنگ اطلاعاتی از داعش تقلید می کنند پیام آفتاب |دیروز news list امضای قرارداد واردات برق از آسیای مرکزی، سرخط روزنامه های پاکستان/ 5 آذر ایرنا |دیروز news list خشونت علیه زنان در افغانستان از فرهنگ های قبیلوی نشات می گیرد آواپرس (افغانستان) |دیروز news list توسعه توریسم درمانی در ایران ضروری است ایرنا |دیروز news list جزئیات طرح بیمه مهاجرین افغانستان ساکن ایران اعلام شد/ ثبت نام بیمه سلامت مهاجرین از 10 قوس (آذر) آغاز می شود پیام آفتاب |دیروز news list کرواسی: ورود مهاجران غیر جنگی ممنوع! ایران بالکان |دیروز news list رونمایی از مستند کارگردان مشهدی که ۱۵روز با طالبان زندگی کرد؛ تنها میان طالبان شهرآرا |دیروز news list رونمایی از مستند کارگردان مشهدی که ۱۵روز با طالبان زندگی کرد؛ تنها میان طالبان شهرآرا |دیروز news list عراق و افغانستان، مقصد عمده کالاهای صادراتی یزد یزدی نیوز |دیروز news list کاربرد وکارآفرینی حلقه مفقوده فارغ التحصیلان دانشگاههای افغانستان است هدانا |دیروز news list عراق و افغانستان، مقصد عمده کالاهای صادراتی یزد تابناک |دیروز news list تایید اشتباه آمریکا در هدف قرار دادن بیمارستان قندوز تحلیل ایران |دیروز news list ایران می تواند مقصد گردشگری سلامت افغانستان شود ایسنا |دیروز news list همکاری شهرداری و انجمن طب افغانستان در حوزه گردشگری سلامت ایسنا |دیروز news list اسارت 13نظامی افغان توسط طالبان افغانستان آریا نیوز |دیروز news list تأکید بر گسترش روابط دو جمعیت در زمینه جذب و آموزش داوطلبان روزنامه شهروند |دیروز news list بدون شرح روزنامه شهروند |دیروز news list کشتی سنتی پشتون ها در افغانستان و پاکستان از دریچه دوربین خبرگزاری تسنیم |دیروز news list تایید اشتباه آمریکا در هدف قرار دادن بیمارستان قندوز شما نیوز |دیروز news list توقف صادرات مرغ به عراق و افغانستان
comment نظرات ()
← صفحه بعد