# خبرنگار_کیست_؟

سخنان بزرگان درباره خبرنگاران

- پیرامون خبرنگاران :خبرنگاران آزاده ، پرچمداران پاکی و شکوفایی یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگخبرنگاران آزاده و پیشرو را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید