# سخنان_بزرگان_درباره_خبرنگاران

سخنان بزرگان درباره خبرنگاران

- پیرامون خبرنگاران :خبرنگاران آزاده ، پرچمداران پاکی و شکوفایی یک سرزمین هستند. حکیم ارد بزرگخبرنگاران آزاده و پیشرو را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید